Recent Submissions

 • Arid1B geninde yeni bir anlamsız mutasyon : Coffin-Siris 

  Çim, Abdullah; Bauer, Peter; Ceylaner, Serdar; Altunsoy, Emel; Güvercin Aldemir, Gözde; Hüseyinzade, Ayan; Canatan, Duran (2022)
  Giriş: Coffin-Siris sendromu (CSS) nadir görülen konjenital malformasyon sendromlarından biridir. Yenidoğan döneminde konjenital anomalilerin belirgin olmaması ve farkedilmemesine rağmen, CSS tanısında birçok özellik tarif ...
 • Warburg Cinotti sendromu: Ddr2 geninde De Novo 

  Hüseyinzade, Ayan; Çim, Abdullah; Bauer, Peter; Ceylaner, Serdar; Abay, Mehtap; Altunsoy, Emel; Güvercin Aldemir, Gözde; Canatan, Duran (2022)
  Giriş: Warburg-Cinotti sendromu (WRCN), otozomal dominant olarak kalıtılan çok nadir bir hastalıktır. WRCN ilerleyici kornea neovaskülarizasyonu, keloid oluşumu, kronik cilt ülserleri, deri altı doku kaybı, parmaklarda ...
 • Nadir hastalıkların tanısında tüm genom analizi 

  Canatan, Duran; Çim, Abdullah; Bauer, Peter; Altunsoy, Emel; Güvercin Aldemir, Gözde (2022)
  Giriş: Nadir hastalıklar, görülme sıklığı 1/2000’den az olan hastalıklar olarak tanımlanır. Nadir hastalıklar genellikle birden fazla sistemi etkileyen oldukça heterojen bir gruptur. Bunların yaklaşık %80’i genetik nedenlere ...
 • Talasemi ve hemoglobinopatilerde transfüzyon 

  Canatan, Duran (3. Azerbaycan Hematoloji Uzmanlar Kongresi, 2023)
  Giriş: Talasemi ve hemoglobinopatiler , hemoglobinleri oluşturan globin zincirlerinin (α, β, γ, δ) yetersiz sentez oranının önemli ölçüde azalması veya globin zincirlerinde yapısal bozukluklar oluşması sonucu eritrosit ...
 • Talasemide nereden nereye 

  Canatan, Duran (XVI. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Kongresi, 2023)
  Bu derlemede dünyada ve ülkemizde “Talasemide nereden nereye” gelindiğini, hem dünya hem ülkemizde önemli tarihi notlara değinerek özetleyeceğim. Dünya tarihine baktığımızda, talaseminin yüzyıllık öyküsü şöyledir. 1910 ...
 • Talasemi genetiğinde zor olgular 

  Canatan, Duran (49. Ulusal Hematoloji Kongresi, 2023)
  Talasemi sendromları, hemoglobinleri oluşturan globin zincirlerinin (α, β, γ, δ) yetersiz sentez oranının önemli ölçüde azalması, böylece dengesiz zincir sentezine yol açması sonucunda, eritrosit öncüllerine zarar vererek ...
 • Konjenital anemilerde yeni nesil dizileme yöntemi 

  Canatan, Duran; Haktan, Abdullah; Altunsoy, Emel; Bauer, Peter (49. Ulusal Hematoloji Kongresi, 2023)
  Giriş ve Amaç: Konjenital anemiler, kalıtsal kemik iliği yetmezliği, demir metabolizması bozuklukları, eritrosit membran bozuklukları, eritrosit enzim bozuklukları ve hemoglobin sentez bozuklukları olmak üzere beş grupta ...
 • Hemoglobinopati tanı merkezimizin yirmi yıllık evlilik önecesi hemoglobinopati tarama sonuçları 

  Canatan, Duran; Delibaş, Serpil (49. Ulusal Hematoloji Kongresi, 2023)
  Giriş ve Amaç: Talasemi ve hemoglobinopatiler ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından, 1993 yılında yayınlanan yasa ve 2002 yılında yayınlanan yönetmelik gereği, 2003 yılında ...
 • Göçmenlerde hemoglobinopati önleme programı projesi 

  Canatan, Duran; Joan Luis Vives Corrons; Vincenzo De Sanctis; Kara, Fatih; Tezel, Başak; Külekci, Aslıhan Uğur; Zümrüt, Özlem; Özdemir, Zekiye; Gürsoy, Kemal; Kaymak, Gamze; Aydın, Şirin; Altunsu, Tanju; Aydın, İlhan; Hambolat, Mustafa; Keloğlu, Nilgün; Durmaz, Elif; Solmaz, Abdullah (2023)
  Hemoglobinopatiler tropikal ve subtropikal bölgelerin hastalığı olmasına karşın, göçler yolu ile tüm dünyayı etkilemiştir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 1970 li yıllarda Akdeniz ülkelerinde başlatmış olduğu önleme ...
 • Bir türk ailesinde Hb Andrew - Minneapolis varyantı 

  Sümter, Hamza; Mızrak, Soycan; Ceylaner, Serdar; Canatan, Duran (Türk Hematoloji Derneği, 2023)
  Bugüne kadar toplam 1864 hemoglobin yapısal varyantı tanımlanmıştır. Hb Andrew-Minneapolis, beta zincirinin 144. pozisyondaki lizinin asparagin ile yer değiştirmesiyle oluşan bir beta zincir varyantıdır (HGVS adı ...
 • MicroRNAs as a biomarker in lung cancer 

  Canatan, Duran; Sönmez, Yonca; Yılmaz, Özlem; Coşkun, Hasan Şenol; Göksu, Sema Sezgin; Uçar, Selda; Aktekin, Mehmet Rıfkı (Mattioli, 2023)
  Introduction: Lung cancer (LC) is the most common cancer in the world.Well known causes are long term smoking, environmental influences and genetic variations. LC is divided into two main types based on their histological ...
 • Monitoring of thiamethoxam resistance in Turkish house fly strains, musca domestica (diptera: muscidae) 

  Çetin, Hüseyin; Yanıkoğlu, Atila; Akarsu, Esin; Çivril, Mehmet; Odabaş, Eylül; Koç, Samed; Öz, Emre; Polat, Burak (Tehran University of Medical Sciences, 2023)
  Background: The house fly, Musca domestica, is vector for pathogens and parasites and causes economic damage to livestock by reducing forage conversion efficiency, negatively impacting weight gain and milk production. It ...
 • Doğum hemşireleri ve ebelerin COVID-19 salgını sırasındaki deneyimleri: tanımlayıcı-yorumlayıcı nitel bir çalışma 

  Güdül Öz, Hatice; Akgün, Mehtap; Turgut, Yasemin; Yangın, Hatice; Boz, İlkay (II. Uluslararası, III. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2023)
  Giriş: COVID-19 salgınının doğum hizmetleri üzerindeki etkisi, kadın doğum hemşireleri ve ebelerin obstetrik bakım deneyimlerinde değişikliklere yol açmıştır. Amaç: Yeniden Kavramsallaştırılmış Hastalıkta Belirsizlik ...
 • Incidental ectopic adrenal tissue found in undescended testis during inguinal hernia repair 

  Horatiu, C.; Tudor-Ionut, I.; Sarıer, Mehmet; Hoşcan, Mustafa Burak (43rd Congress of the Société Internationale D'urologie, 2023)
  The following is a case report about a 63 year old man that underwent hernia repair surgery, whose missing testicle, that contained ectopic adrenal tissue, was incidentally found during the procedure. A 63-year-old man ...
 • Fibroepithelial polyp of glans penis 

  Tudor-Ionut, I.; Horatiu, C.; Sarıer, Mehmet; Hoşcan, Mustafa Burak (43rd Congress of the Société Internationale D'urologie, 2023)
  The patient presented with the complaint of swelling at the tip of the penis that had been increasing for 6 months which was not associated with condom catheter use or prior surgery. A cauliflower-like mass on the base ...
 • Estimations for (n,a) reaction cross sections at around 14.5MeV using Levenberg-Marquardt algorithm-based artificial neural network 

  Özdoğan, Hasan; Üncü, Yiğit Ali; Şekerci, Mert; Kaplan, Abdullah (Elsevier, 2023)
  Prediction of neutron-induced reaction cross-sections at around the 14.5 MeV neutron energy is crucial to calculate nuclear transmutation rates, nuclear heating, and radiation damage from gas formation in fusion reactor ...
 • Evaluation of the optimal sampling approach for HPV genotyping in circumcised heterosexual men with genital warts 

  Sarıer, Mehmet; Sepin, Nevgün; Emek, Mestan; Yenidünya Konuk, Elçin; Kaplan, Tuğrul; Aykan Yüksel, Burcu; Barut, Zerrin; Sakallı Çakçak, Devrim; Hoşcan, Mustafa Burak (Elsevier, 2023)
  Background: Human papillomavirus (HPV) causes a serious socioeconomic burden globally. However, there is currently no consensus on the optimal sampling method for HPVDNA genotyping in circumcised heterosexual men. This ...
 • The frequency of the bony parameters of femoroacetabular impingement syndrome in young asymptomatic individuals: a computed tomography study 

  Cengiz, Menekşe; Özturk, Serra; Keven, Ayşe; Salim, Hande; Gölpınar, Murat; Gökkuş, Kemal; Sindel, Muzaffer (23rd National Anatomy Congress, 2023)
  Objective: Femoroacetabular impingement syndrome (FAIS) is a painful hip disorder that develops as a result of abnormal contact between the femoral head- neck junction and the acetabulum edge in hip joint movement, especially ...
 • Assessment of neutron and gamma-ray shielding characteristics in ternary composites: experimental analysis and Monte Carlo simulations 

  Akman, Ferdi; Kılıçoğlu, Özge; Oğul, Hasan; Özdoğan, Hasan; Kaçal, Mustafa Recep; Polat, Hasan (Elsevier, 2024-06)
  The research aims to exploring the gamma-ray shielding capacities of polyacrylonitrile/chrome-filled polymer composites through a combination of experimental, theoretical and simulation methods. Additionally, employing ...

View more