Recent Submissions

 • Impaired exercise capacity in electrostatic polyester powder paint workers 

  Sirayder, Ukbe; Inal-Ince, Deniz; Acik, Cihangir; Soyuer, Ferhan (Inhalation Toxicology, 2021)
  Purpose: Limited number of studies investigated the effects of Electrostatic powder paints (EPP) on human health. We investigated the effects of EPP exposure on lung function, exercise capacity, and quality of life, and ...
 • Respiratory physiotherapy in patients with COVID19 

  Jafari, Mandana Mashhadi; Soyuer, Ferhan (Online International Conference on Life Sciences (OICLS-20), 2020)
  Respiratory physiotherapy has long been shown to help patients with respiratory diseases since it maximizes and maintains their lung function. Recently a new public health crises threatening the world has been emerged with ...
 • An investigation on the effects of some theoretical models in the cross-section calculations of 50,52,53,54 Cr(α,x) reactions 

  Özdoğan, Hasan; Şekerci, Mert; Kaplan, Abdullah (Physics of Atomic Nuclei, 2020)
  The probability of a nuclear reaction occurrence is defined as cross-section which can be ob- tained with the experimental studies or theoretical calculations. Theoretical calculations, in which various parameters and ...
 • Huzurevinde kalan diz ağrılı yaşlıların ağrı ve kırılganlık profili 

  Soyuer, Ferhan; Süzen, İrem (V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, 2020)
  Amaç: Huzurevinde kalan 60 yaş üzeri diz ağrılı bireylerin, ağrı ve kırılganlık dağılımını belirlemek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bireylerin yaş, cinsiyet, boy, kilo, Beden Kitle İndeksi, eğitim süresi, huzur evinde ...
 • Current physiotherapy approaches in lumbal disc herniation 

  Soyuer, Ferhan (Open Access Journal of Science, 2020)
  In lumbal disc herniation, physiotherapy and rehabilitation applications should be planned depending on the patient’s symptoms. There are various physiotherapy approaches. Therefore, applications should be investigated in ...
 • Technological methods used in evaluating the balance 

  Soyuer, Ferhan (International Journal of Spine Research, 2020)
  Balance is evaluated within the concept of coordination and is defi ned as the ability to maintain the body’s center of gravity on the support surface. Technological methods used in the assessment of balance are robotic ...
 • Deep learning applications in ornithology 

  Kabasakal, Bekir (International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry (BioTechBioChem 2020), 2020)
 • Utilizing mutual exclusivity for the identification of cancer driver gene modules 

  Ahmed, Rafsan (Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Genomic analyses from large cancer cohorts have revealed the mutational heterogeneity problem which hinders the identification of driver genes based only on mutation profiles. One way to tackle this problem is to incorporate ...
 • A computational approach for prioritization of patient-specific cancer drivers 

  Taleb Bahmed, Ahmed Amine (Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  major challenge in cancer genomics is to distinguish the driver mutations that are causally linked to cancer from passenger mutations that are neutral and do not contribute to cancer development. The identification of these ...
 • Suriye ve Türk iş hukukunda karşılaştırmalı olarak iş sözleşmesinin feshi ve sonuçları 

  Doush, Roula (Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında hazırladığım çalışmamın konusu “Suriye ve Türk İş Hukukunda Karşılaştırılmalı Olarak İş Sözleşmesinin Feshi ve ...
 • Deep learning approaches for MRI image classifications 

  Zubair, Muhammad (Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Although there is no treatment for Alzheimer’s disease (AD), but an accurate early diagnosis is very important for both the patient and public care. Our proposed model consists of two main experiments traditional machine ...
 • A hybrid recommender system 

  Sanwal, Muhammad (Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  In the current era, the rapid pace of data volume is producing redundant information on the internet. Predicting the appropriate item for users has been a great challenge in information systems. As a result, recommender ...
 • Breast cancer classification using deep neural network 

  Javed, Muhammed Uzair (Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Over the last few decades, cases of breast cancer have increased enormously. It is the second most popular cause of deaths in women in both developed and undeveloped countries. 8 out of 100 women face this popular and ...
 • Information theoretic approaches for multivariate analysis and their applications 

  Ali, Humair (Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Causality is one of the most challenging topics in science and engineering. In many applications, the cause and effect relationships among complex systems are not clear. In the literature, many information theoretic ...
 • İhaleye fesat karıştırma suçu 

  Kaya, Ayşe Selcen (Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  İhaleye fesat karıştırma suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Özel Hükümler” isimli ikinci kitabının “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmının “Ekonomi, Sanayi ve Ticarete ilişkin Suçlar” başlığını taşıyan dokuzuncu ...
 • Türk iş hukukuna göre yabancıların iş sözleşmesi 

  Kayatepe, Özlem (Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında hazırladığım çalışmamın konusu “Türk İş Hukukunda Yabancıların İş Sözleşmesi Yapması” dır. Ülkemiz hem coğrafi ...
 • Huzurevinde yaşayan demanslı bireylerin günlük yaşam aktiviteleri 

  Soyuer, Ferhan; Süzen, İrem (V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, 2020)
  Amaç: Bu çalışmada Huzurevinde yaşayan Demans ve Demans olmayan yaşlıların, günlük yaşam aktivitelerinin farklı ölçekler ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya katılan bireylerin, yaş, cinsiyet, eğitim ...
 • Huzurevinde yaşayan kırılgan yaşılar ve beden kitle indeksi 

  Soyuer, Ferhan; Süzen, İrem (V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, 2020)
  Amaç: Çalışmada Huzurevinde kalan 60 yaş üzeri yaşlılarda Beden Kitle İndeksi’ne (BKİ) göre normal, hafif obez ve obez gruplarında kırılganlığın dağılımını ortaya koymak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Değerlendirmerde; ...
 • Büyükşehirlerde alışveriş merkezi otopark girişi uygulaması: Antalya örneği 

  Demir, Emre; Sandıkçıoğlu Deniz, Tuğçe; Deniz, Cihan (3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 2020)
  Nüfus artışı ile birlikte günlük yaşantımızda, özellikle trafik sistemlerinde, servis sistemlerinin yetersizliği doğrultusunda bekleme sorunları ile sık sık karşılaşılmaktadır. Bu sorunların önüne geçmek için trafik ...

View more