Collections in this community

Recent Submissions

 • Factors driving the adoption of smart farm in Mali 

  Berthe, Katimi (Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
  The impact of smart farm and modern technological appliances and applications on agriculture cannot be underestimated. The study seeks to explore the factors driving smart farm and modern technology adoption in Mali. In ...
 • Impact of social media usage on social media fatigue and employee productivity: Moderating role of gender 

  Awotwe, Jonh Benedict Yorke (Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
  Social media usage is constantly increasing in organizations and users are experiencing some level of social media fatigue. This graduate thesis aim is to explore and look over the relationship between social media usage ...
 • Knowledge - based human resource management, perceived information transparency and bank innovative performance 

  Lamptey, Abraham NII Odartey (Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
  The emergence of human resource management and firm performance literatures over the years have been among the most profound subject of research papers. This study considers Knowledgebased human resource management (KBHRM) ...
 • Challenges of supply chain management in West Africa: the case of Guinea conakry firms 

  Barry, Mamadou Oury (Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
  The impact of global logistics and supply chain strategy has sparked intense debate both in academia and industry. But the importance of trade infrastructure as a sine qua non for facilitating better circulation of goods ...
 • Motorlu araç işletenlerin hukuki sorumluluğu 

  Şengün, Nezahat (Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
  Karayolunda kullanılan motorlu araçların sayısının artması, trafik kazalarında artışa neden olmuş, yaşanan kazalar nedeniyle zarar gören kimselerin zararlarını tazmin edilmesi ihtiyacı doğmuştur. Ülkemizde,bu ihtiyaca ...
 • Tahkim Sözleşmesine uygulanacak hukuk 

  Sezgin, Melda (Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
  Tahkim yargılamasının uygulama alanının son yıllarda oldukça arttığı görülmektedir. Uluslararası hukukun yanı sıra millî hukukumuzda da mevcut olan tahkim yargılamasının önemli unsurlarından biri de tahkim sözleşmesidir. Bu ...
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda reşit olmayanla cinsel ilişki suçu 

  Bozada, Berfin (Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
  5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 104. maddesinde “Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu” düzenlenmiştir. Bu maddenin ilk fıkrasında suçun basit hali düzenlenmiş olup, suçun temel cezası belirlenmiştir. Söz konusu suç ile ...
 • Ücret hakkının korunması 

  Öğdem, Betül (Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
  İş sözleşmesi taraflarına karşılıklı borç yükleyen bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile işçi işverenin emir ve talimatlarına uygun şekilde iş görmeyi; işveren ise emeğin karşılığı olarak ücret ödemeyi taahhüt eder. İşçinin ...
 • Social network analysis 

  Bughio, Humair Khan (Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
  Finding possible maximal cliques in a given graph is one of the basic problems of graph theory. Although the enumeration of maximal cliques in a graph is an NP-hard problem, various algorithms and novel methods for this ...
 • The effect of demographic factors of employees on mortality awareness before and within COVID-19 

  Alsharafani, Asmaa A. (Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
  The Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic has changed many social, economic, environmental, and healthcare and it’s a disruptive event distressing to the workplace and the global community. The Mortality impacts are ...
 • Çocukların cinsel istismarı suçu 

  Tüysüz, Dilay (Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
  Tezin konusunu, toplum tarafından çok fazla tepki çeken ve Türkiye’de de gittikçe artarak büyük bir sorun haline gelen çocukların cinsel istismarı suçu oluşturmaktadır. Çocukların cinsel istismarı suçu, 5237 sayılı Türk ...
 • Ceza muhakemesi hukukunda uzlaştırma kurumu 

  Menzilcioğlu, Zeynep Büşra (Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Klasik ceza adalet sistemlerine karşı gelişen alternatif çözüm yollarından biri olan uzlaştırma kurumu, ülkemizde ve birçok başka ülkede uygulama alanı giderek genişleyen yeni ve etkili bir kurumdur. Ceza muhakemesinde ilk ...
 • Ticari vekil 

  Tan, İbrahim Uraz (Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
  Bu çalışma, ticari vekille ilgili doktrinde ve uygulamalarda tartışılan konuları inceleyip ticari vekiller hakkında genel bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmamızın kapsamı, Türk Borçlar Kanunu madde 551 ve devamı ...
 • Understanding the cognitive dissoance on women post purchase behavior: a study based in Tunisia 

  Glai,Rihab (Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
  Consumer behaviour study has become relevant in the present marketing and sociology studies. In fact, several characteristics, specificities and factors influence the customer especially woman in her decision-making process, ...
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda rıza kavramı 

  Şahiner, Büşra (Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlara, kanun koyucu tarafından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 102.-105. maddeleri arasında yer verilmiştir. Rıza kavramı ise, kanun koyucu tarafından hukuka uygunluk nedeni olarak Türk Ceza ...
 • Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu 

  İlhan, Tuğçe (Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçu, oldukça karmaşık yapıya sahip bir suç tipidir. Suçun sübuta ermesi için öncesinde öncül suç ...
 • The impact of social media advertisements on customer purchase intention: evidence from Egypt 

  Farhan, Mennatalla (Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
  Social media is continually used as a platform for advertisement and marketing. Organisations invest loads on social media advertisements for time, money, and service. However, there is still a question of how companies ...
 • Representatıon of Turkey by German mps of Turkısh orıgın ın Bundestag 

  Yılmaz,Geylani (Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
  This thesis investigates the representative patterns of the members of parliament (MPs) of Turkish origin in the Parliament of the Federal Republic of Germany. Unlike earlier works on substantive representation by minority ...
 • Meteorological drought forecasting using decision tree 

  Kale, Esma (Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
  Drought is a natural phenomenon that directly affects human life in a region. Therefore, drought classification and prediction models are essential tools for the mitigation of adverse consequences of drought. Beginning ...
 • Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks 

  Iqbal, Junaid (Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
  Over the past few decades, cases of skin cancer have increased enormously. It is getting most popular cause of deaths in men/woman’s even in both developed and undeveloped countries. If skin cancer can’t be treated in early ...

View more