Now showing items 1-13 of 13

  • Duygu düzenleme becerilerinin psikolojik sağlık üzerindeki etkisinin Amerika ve Türkiye örnekleminde incelenmesi 

   Gürcan Yıldırım, Derya; Sarısoy Aksüt, Gizem; Chentsova Dutton, Yulia (IX. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, 2019)
   Duygu düzenleme becerilerinin ruhsal sağlık üzerindeki etkileri birçok çalışma ile desteklenmiştir. Duygu düzenleme stratejilerinin kültürden de etkilendiği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı kişisel ve kişilerarası duygu ...
  • Pedestrian violations: reasoned or social reactive? Comparing theory of planned behaviour and prototype willingness model. 

   Demir, Başar; Özkan, Türker; Demir, Sıla (Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 2019)
   Pedestrians hold high responsibility in accidents because of their unsafe traffic behaviors. Pedestrian violations are an important traffic safety problem, especially in low and middle-income countries. The problem would ...
  • Algılanan ebeveyn özerklik desteğinin psikolojik sağlık üzerindeki etkisi 

   Sarısoy Aksüt, Gizem; Gürcan Yıldırım, Derya; Kaya Kurtman, Pınar (IX. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, 2019)
   Bireylerin çocukluk ya da ergenlik döneminde maruz kaldıkları ebeveynlik stilinin hem benlik ve kişilik gelişimine hem de yetişkinlik dönemipsikolojik sağlığına etki ettiği bilinmektedir. Ebeveyn tutumları arasında önemli ...
  • Yoksulluğun sosyal psikolojik açıdan incelenmesi 

   Demir, Sıla (Nobel Akademik Yayıncılık, 2019)
   Yoksulluk bireylerin yaşamlarında sayısız fiziksel, psikolojik, akademik ve sosyal problemlere yol açan toplumsal bir olgudur. Kişilerin sahip olduğu psikososyal etmenler yoksulluğun olumsuz etkilerine karşı koruyucu rol ...
  • Kuramlar: sosyal biliş 

   Demirden, Ahmet; İnan, Emine; Karanfil, Derya; Güzel, H. Şenay; Dilekler, İlknur; Demir, Sıla; Süsen, Yanki (Nobel Akademik Yayıncılık, 2019)
  • İkna sürecinde duygular 

   Demir, Sıla (Nobel Akademik Yayıncılık, 2020)
  • Yayıncılığın arka planı: “etik” mümkün mü? 

   Yumru, Mehmet (56. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2020)
   Tüm dünyada bilimsel üretim ve onun yansıdığı mecra olan yayıncılık, giderek artan oranda sermaye ve ödeme sistemlerinin kıskacı altına girmektedir. Çok sayıda dergiyi içinde barındıran büyük yayınevleri için dergiler, ...
  • Yayıncılığın arka planı: “etik” mümkün mü? 

   Yumru, Mehmet (Klinik Psikiyatri Dergisi, 2020)
   Tüm dünyada bilimsel üretim ve onun yansıdığı mecra olan yayıncılık, giderek artan oranda sermaye ve ödeme sistemlerinin kıskacı altına girmektedir. Çok sayıda dergiyi içinde barındıran büyük yayınevleri için dergiler, ...
  • Duygular ve duygu kuramları 

   Demir, Sıla (Nobel Akademik Yayıncılık, 2020)
  • COVID-19 ve sağlık çalışanlarında tükenmişlik 

   Yumru, Mehmet (Klinik Psikiyatri Dergisi, 2020)
   2019 yılı sonlarında başlayan ve giderek tüm dünyaya yayılan COVID-19 salgınının en çok etkilediği meslek gruplarından biri kuşkusuz en ön safta çalışan sağlık çalışanlarıdır. Salgın süresince giderek artan virüse yakalanma ...
  • How is uniqueness understood among international students in Turkey? An interpretative phenomenological analysis 

   Demir, Sıla; Koca-Atabey, Müjde; Öner-Özkan, Bengi (Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 2020)
   Although the literature on uniqueness has emphasized that it is unique to the Western culture, recent studies have indicated that the need for uniqueness is getting more familiar to the Eastern culture. The current study ...
  • Psychometric properties of the Interpersonal Emotion Regulation Questionnaire (IERQ) in Turkish samples 

   Sarısoy Aksüt, Gizem; Gençöz, Tülin (Current Psychology, 2020)
   Intrapersonal emotion regulation is accepted to have an important role on mental health. However, research investigating the effects of interpersonal emotion regulation on mental health is still in its infancy. The objective ...
  • The role of individual differences and norms in flu vaccination 

   Demir, Sıla; Demir, Başar; Özkan, Türker (Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2020)
   Flu vaccination rates remain below the desired, despite the interventions and public service announcements designed to increase them. Furthermore, an anti-vaccination movement has been on the rise recently. The deviance ...