Show simple item record

dc.contributor.authorSarısoy Aksüt, Gizem
dc.contributor.authorGürcan Yıldırım, Derya
dc.contributor.authorKaya Kurtman, Pınar
dc.date.accessioned2020-01-03T10:45:23Z
dc.date.available2020-01-03T10:45:23Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSarısoy Aksüt, G., Gürcan Yıldırım, D. & Kaya Kurtman, P. (2019). Algılanan ebeveyn özerklik desteğinin psikolojik sağlık üzerindeki etkisi. IX. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Gazimağusa.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12566/231
dc.descriptionIşık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu (9. : 2019 : Gazimağusa, KKTC)
dc.description.abstractBireylerin çocukluk ya da ergenlik döneminde maruz kaldıkları ebeveynlik stilinin hem benlik ve kişilik gelişimine hem de yetişkinlik dönemipsikolojik sağlığına etki ettiği bilinmektedir. Ebeveyn tutumları arasında önemli değişkenlerden birisi de ebeveynlerin çocuklarına sağladığı özerklik düzeyi veya uyguladıkları kontrol düzeyidir. Bu çalışmadaözerkliği destekleyici ve kontrolcü ebeveynlik stillerinin psikolojik sağlığa olan etkileri ve bu ilişkide benlik saygısının rolü incelenmiştir. Çalışmaya 194 üniversite öğrencisi katılmıştır. Katılımcılar, Algılanan Ebeveyn Özerklik Destek Ölçeği, Depresyon, Kaygı ve Stres Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği’ni doldurmuşlardır.Algılanan Ebeveyn Özerklik Destek Ölçeği, ebeveyn özerklik desteğinialtı farklı ebeveyn davranışı ile ölçmektedir: belirli sınırlar içerisinde seçim hakkı tanıma, talep ve sınırlılıklar için gerekçe sunma, duyguların kabulü, cezalandırma ile tehdit, performans baskısı ve suçlayıcı eleştiridir. Regresyon analiz sonuçları ebeveynlerden algılanan suçlayıcı eleştirinin kaygı ve stres seviyesi ile ilişkili olduğunu, ebeveynlerin belirli sınırlar içerisinde seçim hakkı tanımasının isedepresyon ile negatif yönde, yaşam doyumu ile pozitif yönde ilişkili olduğunu göstermiştir. Benlik saygısının tüm bu ilişkilerde aracı rol oynadığı bulunmuştur. Sonuçlar,özerkliği destekleyici ebeveyn tutumlarınınpsikolojik sağlığa olumlu etkilerini göstermiştir. Çalışma bulguları doğrultusunda psikoterapi uygulamalarında da benlik saygısını arttırıcı müdahalelerin bireyler için olumlu etkisi olabileceğini öne sürülebilir.tr_TR
dc.description.sponsorshipNo sponsoren_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherIX. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumutr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessen_US
dc.subjectPsychological healthen_US
dc.subjectPsikolojik sağlıktr_TR
dc.subjectParental featuresen_US
dc.subjectEbeveyn özellikleritr_TR
dc.subjectAutonomy supporten_US
dc.subjectÖzerklik desteğitr_TR
dc.titleAlgılanan ebeveyn özerklik desteğinin psikolojik sağlık üzerindeki etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjecten_US
dc.relation.publicationcategoryNational publicationen_US
dc.contributor.orcid0000-0002-2936-9421 [Sarısoy Aksüt, Gizem]
dc.contributor.abuauthorSarısoy Aksüt, Gizem
dc.contributor.YOKid17473 [Sarısoy Aksüt, Gizem]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record