Show simple item record

dc.contributor.authorBaşer, Gözdegül
dc.date.accessioned2020-01-02T11:07:19Z
dc.date.available2020-01-02T11:07:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationBaşer, G. (2019). Aile işletmelerinde örgütsel yedekleme sürecine yönelik bir değerlendirme. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi (SAYOD), (1), 1-12.tr_TR
dc.identifier.other2667-5897
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12566/213
dc.description.abstractÜlke ekonomilerinin bel kemiği niteliğinde olan aile işletmeleri, dünyanın hemen hemen her ülkesinde ekonomik faaliyetlerin büyük kısmını gerçekleştirmekte, birçok ülkede küçük ve orta ölçekli işletmelerin neredeyse tamamına yakınını oluşturmaktadır. Aile işletmelerinin gelecek nesillere aktarılması ve yönetimin devam ettirilmesi süreci olarak tanımlanabilecek olan örgütsel yedekleme süreci, devir eden, devir alan, aile ve işletme ile ilgili olan faktörler gibi pek çok faktörden etkilenen çok boyutlu bir süreçtir. Bu çalışma, bu sürece etki eden faktörleri, süreç modellerini ve Türkiye’deki konu ile ilgili bazı bulguları ele almaktadır. Sürece etki eden temel faktörler bağlamsal, finansal, bireysel ve ilişkisel faktörler ve bunlara bağlı olan değişkenlerdir. Örgütsel yedekleme sürecinde temelde iki modelden söz edilmekle birlikte, bu modellerin farklı versiyonları da söz konusu olabilir. Örgütsel yedekleme ile ilgili Türkiye’deki bazı araştırma sonuçları, sürecin özellikleri, süreç içinde karşılaşılan zorluklar, varisin nitelikleri, eğitimi, işe giriş şekli, bölgesel kıyaslamalar ve cinsiyet ayırımının etkileri gibi ana konular etrafında toplanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Aile işletmesi, örgütsel yedekleme, yönetimen_US
dc.description.abstractThe family business, which is the backbone of the national economies, realize most of the economic activities in almost every country of the world and constitute almost all of the small and medium sized enterprises in many countries. Succession, which can be defined as the transfer of family business to the next generations and the continuation of management, is a multidimensional process that is influenced by many factors such as successor, heir, family and business. This study covers the factors affecting this process, process models and some of the findings in Turkey. The main factors affecting the process are contextual, financial, personal and relation based and there are variables related to these factors. Succession is basically mentioned in two models, however there may be different versions of these models. Some of the research results related to succession in family business in Turkey can be grouped as the content of the process, challenges and factors encountered in the process, qualifications of the heir, his/her education, job entry form, regional comparisons and gender discrimination.en_US
dc.description.sponsorshipNo sponsoren_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi (SAYOD)tr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFamily businessen_US
dc.subjectSuccessionen_US
dc.subjectManagementen_US
dc.subjectAile işletmesitr_TR
dc.subjectÖrgütsel yedeklemetr_TR
dc.subjectYönetimtr_TR
dc.titleAile işletmelerinde örgütsel yedekleme sürecine yönelik bir değerlendirmetr_TR
dc.title.alternativeAn evaluation for the succession process in family businessen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.relation.publicationcategoryNational publicationtr_TR
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage12
dc.contributor.orcid0000-0002-1450-191X [Başer, Gözdegül]
dc.contributor.abuauthorBaşer, Gözdegül
dc.contributor.yokid279246 [Başer, Gözdegül]
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.35375/sayod.522561


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record