Show simple item record

dc.contributor.authorÜnal, Caner
dc.contributor.authorGüzel, Özlem
dc.contributor.authorYaşar, Muhammedali
dc.contributor.authorKeleş, Fatma Nur
dc.date.accessioned2022-04-06T11:53:49Z
dc.date.available2022-04-06T11:53:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationÜnal, C., Güzel, F. Ö., Yaşar, M., & Keleş, F. N. (2021). Turizm rehberliği lisansüstü eğitiminde alan dışı öğrenci alımı paradoksu. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 32(2), 184-200.tr_TR
dc.identifier.issn1300-4220
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12566/1113
dc.description.abstractThe Article 23 which takes place in Tourist Guide Profession Regulation states; “undergraduate, bachelor and master degree graduates of the department of Tourist Guide program and who is acquired with sufficient foreign language” opens a way to be approved for the profession. On the basis of Article 23, the aim of this study is to present a critical point of view concerning with the approvement of non-field students in Tourist Guide master degree program. A qualitative approach was preferred to evaluate the perspective of the chosen sample in accordance with the rights provided by respective regulation. Snowball sampling technique which one of the purposive sampling methods has been adopted. The data obtained by applying a semi-structured interview form upon tourism guide undergraduate and postgraduate students, academicians, and tourist guides, were subjected to descriptive analysis. The themes emerging within the scope of the opinions regarding Article 23 are: lack of education; inadequacy of education program; degeneration of profession; psychological effect on tourist guides; psychological effect on students of tourist guide department; deficiency of professional belongingness; professional insufficiency; effect on professional employment; criticism of postgraduate program; teaching academics; curriculum of education program; planning of curriculum content; postgraduate recruitment requirements; program improvement, and integration for students. While these themes present a macro perspective regarding the article in question, the themes also portray the opinions and recommendations related to postgraduate tourism guide education.en_US
dc.description.abstractTurist Rehberliği Mesleği Yönetmeliği’nde yer alan Madde 23 “üniversitelerin turist/turizm rehberliği bölümlerinin ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olan ve yabancı dil yeterliliğine sahip bulunanlara” mesleğe kabul edilmenin yolunu açmaktadır. Bu maddeden yola çıkarak bu çalışmanın amacı yüksek lisans programlarına alan dışı öğrencilerin kabulüne ilişkin eleştirel bir bakış açısı sergilemektir. Söz konusu yönetmeliğin sunduğu haklar gereği seçilen örneklemin duruma ilişkin bakış açısını değerlendirmek üzere nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden kartopu örnekleme tekniği benimsenerek ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak turizm rehberliği lisans ve lisansüstü öğrencileri, turist/turizm rehberliği akademisyenleri ve turist rehberlerinden elde edilen veriler, betimsel analize tabi tutulmuştur. Madde 23’e yönelik görüşler kapsamında ortaya çıkan temalar şunlardır: eğitim eksikliği; eğitim programının yetersizliği; mesleki dejenerasyon; rehberlere yönelik psikolojik etki; rehberlik bölümü öğrencilerine yönelik psikolojik etkisi; mesleki aidiyet eksikliği; mesleki yetersizlik; meslek istihdamına etkisi; lisansüstü programına yönelik eleştiriler; eğitim veren akademisyenler; eğitim programı müfredatı; müfredat içerik planlama; lisansüstü alım koşulları; program iyileştirme ve öğrencilere yönelik entegrasyondur. Bu temalar, söz konusu maddeye ilişkin makro bakış açısı sunarken, lisansüstü rehberlik eğitimine ilişkin görüşler ve önerilerde tanımlanmıştır.tr_TR
dc.description.sponsorshipNo sponsoren_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAnatolia: Turizm Araştırmaları Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTourist guideen_US
dc.subjectTurist rehberliğitr_TR
dc.subjectTourist guide trainingen_US
dc.subjectTurist rehberliği eğitimitr_TR
dc.subjectTourist guide vocational regulationen_US
dc.subjectTurist rehberi meslek yönetmeliğitr_TR
dc.subjectArticle 23en_US
dc.subjectMadde 23tr_TR
dc.subjectMaster with thesis and non-thesisen_US
dc.subjectTezli-tezsiz yüksek lisanstr_TR
dc.titleTurizm rehberliği lisansüstü eğitiminde alan dışı öğrenci alımı paradoksutr_TR
dc.title.alternativeThe paradox of students’ acceptance from different programs for tourism guidance postgraduate educationen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.relation.publicationcategoryNational publicationen_US
dc.identifier.volume32
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage184
dc.identifier.endpage200
dc.contributor.orcid0000-0002-2591-3389 [Ünal, Caner]
dc.contributor.abuauthorÜnal, Caner
dc.contributor.yokid260798 [Ünal, Caner]
dc.identifier.TRDizinAvailableen_US
dc.identifier.doihttps://dx.doi.org/10.17123/atad.890039


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record