Show simple item record

dc.contributor.authorBaşer, Gözdegül
dc.contributor.authorKantarcıoğlu, Burcu
dc.date.accessioned2022-04-05T08:14:07Z
dc.date.available2022-04-05T08:14:07Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationBaşer, G. & Kantarcıoğlu, B. (2022). E-ticaret’te müşteri güven algısı: y ve z kuşağı tüketiciler üzerine bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), 389-401.tr_TR
dc.identifier.issn1309-0712
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12566/1099
dc.description.abstractAmaç - Bu araştırmanın amacı, Y ve Z Kuşağı’nda yer alan tüketici grubunun e-ticarete yönelik güven algılarını incelemektir. Yöntem - Araştırma kapsamında e-ticarete güven olgusunu etkileyen faktörler yapısal eşitlik modellemesi (YEM) uygulanarak incelenmiştir. 2019 yılının Mart ve Nisan aylarında elde edilen verilere (n:387) geçerlik ve güvenirlik analizleri uygulandıktan sonra, yapısal model kurularak önerilen kurumsal model test edilmiştir. Hipotezlerin testi için yapısal model analizi kullanılmıştır. Yaş unsurunu içeren ve içermeyen alternatifleri ile yapısal eşitlik modellemesi uygulanmıştır. Bulgular - Tüketicilerin e-ticaret sitelerinden yaptıkları alışveriş konusundaki güven algılarının; aylık kişisel gelir, cinsiyet, internetten alışveriş deneyimi, e-ticaret kullanım sıklıkları gibi unsurlardan etkilendiği tespit edilmiştir. Yapısal modelin analiz sonuçlarına göre, kuramsal çerçeve kapsamında oluşturulan hipotezler desteklenmiştir. Bulgular değerlendirildiğinde, Y ve Z kuşağı internette alışveriş yaparken en yüksek ortalamaya sahip olan ifadenin “Ödeme seçeneklerinin çeşitli olması önemlidir” olduğu, bunu “Müşteri yorumlarını dikkate alırım” ve “Kişisel bilgilerimi kolaylıkla paylaşırım” ifadelerinin izlediği görülmektedir. Tartışma – E-ticaret hacminde Y ve Z kuşakları önemli düzeyde yer almaktadır. Y ve Z kuşağının e-ticaret konusunda ürün ve hizmet satın alırken “güven” konusuna nasıl baktıklarının incelenmesi oldukça önemlidir. Araştırma bulguları, pazarlama yöneticilerine Y ve Z kuşağı tüketici kitlesinde e-ticaret kapsamında güven oluşturma konusunda önemli bilgiler sunmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractPurpose - The aim of this study is to find out the e-commerce trust perceptions of a group of consumers from Y and Z Generation. Design/methodolgy/approach - The research findings were analyzed by using structural equation modeling (SEM) technique. After applying the validity and reliability analyzes to the data obtained in March and April 2019 (n:387), the proposed conceptual model was tested by establishing a structural model. Structural equation modeling analysis was used to test the hypotheses. Structural equation modeling has been applied with alternatives that include or exclude the age factor. Findings - The trust perception of consumers on e-commerce sites is affected by monthly income level, gender, previous e-commerce experience, and frequency of e-commerce use. According to the analysis results of the structural equation model, the hypotheses formed within the theoretical framework were supported. When the findings are evaluated, it is seen that the expression with the highest average while the Y and Z generations are shopping on the Internet is "It is important to have a variety of payment options", followed by the statements "I take customer comments into account" and "I easily share my personal information". Discussion - Y and Z generations have an important place in e-commerce volume. It is very important to examine how Y and Z generations perceive the issue of "trust" when purchasing products and services in e-commerce. The research findings provide marketing managers with important information about building trust in the scope of e-commerce among the Y and Z generation consumers.en_US
dc.description.sponsorshipNo sponsoren_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherİşletme Araştırmaları Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectE-commerceen_US
dc.subjectE-ticarettr_TR
dc.subjectConfidenceen_US
dc.subjectGüventr_TR
dc.subjectConsumer perceptionen_US
dc.subjectTüketici algısıtr_TR
dc.subjectGen Yen_US
dc.subjectY kuşağıtr_TR
dc.subjectGen Zen_US
dc.subjectZ kuşağıtr_TR
dc.titleE-ticaret’te müşteri güven algısı: y ve z kuşağı tüketiciler üzerine bir araştırmatr_TR
dc.title.alternativeConsumer perception of trust on e-commerce: a research on gen y and z consumersen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.relation.publicationcategoryNational publicationen_US
dc.identifier.volume14
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage389
dc.identifier.endpage401
dc.contributor.orcid0000-0002-1450-191X [Başer, Gözdegül]
dc.contributor.orcid0000-0002-4826-2419 [Kantarcıoğlu, Burcu]
dc.contributor.abuauthorBaşer, Gözdegül
dc.contributor.abuauthorKantarcıoğlu, Burcu
dc.contributor.yokid279246 [Başer, Gözdegül]
dc.identifier.TRDizinAvailableen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record