Now showing items 1-1 of 1

    • Suçluluk sorunu: Karl Jaspers - Hannah Arendt 

      Örnek, Yusuf Mehmet (Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017)
      Bu makale II. Dünya Savaşı bitiminde Nazilerin geçmiş yıllardaki yönetimleri esnasında işledikleri suçlarla ilgili olarak iki ünlü Alman düşünürün, Karl Jaspers ve öğrencisi Hannah Arendt’in suçluluk sorununa yaklaşımlarını ...