Now showing items 1-2 of 2

  • Milletlerarası Özel Hukukta arabuluculuk 

   Yarar, Güven (On İki Levha Yayıncılık, 2019)
   Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözülmesi hususunda son dönemde farklı hukuk düzenlerinde ve buna paralel olarak Türk hukukunda çeşitli hukuki düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Bu düzenlemelerin ...
  • Türk hukukunda arabuluculuk 

   Öztürk, Necla; Yarar, Güven (İKSAD Yayınevi, 2019)
   Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin (Alternative Dispute Resolution – ADR) geçmişi, günümüzden 4000 yıl öncesine dayanmaktadır. Bu yöntemlerden biri, AngloAmerikan hukuk siteminde doğup, Kıta Avrupası ülkelerine ...