Now showing items 103-107 of 107

  • Vib: a marketing case study analysis 

   Kurtuluş, Kemal; Karayalçın, Cem (Journal of Business Innovation and Governance, 2020)
   Best Western Hotels & Resorts (BW) introduced a new brand called "Vib". The first BW Vib Hotel opened as BW Vib Antalya in 2017. Despite Vib's brand concept, BW Vib Antalya is located outside of the city center of Antalya, ...
  • Viyana Satım Antlaşması'nın (CISG) tarihsel gelişimi ve uygulama alanı 

   Selanik, Atakan Adem; Bayram, Orkun; Talay, Işılay (Gaziantep University Journal of Social Sciences, 2018)
   CISG, yeknesak satım hukuku oluşturma çabasının bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. CISG’in temelini satım sözleşmesi oluşturur. Satım sözleşmesi insanların mal alımını sağlayarak ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayan ...
  • Yaratıcılık ve girişimcilik ilişkisini algılanan örgütsel destek nasıl düzenler? 

   Turunç, Ömer; Mert, İbrahim Sani (Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2020)
   Bireysel özelliklerden birisi olan yaratıcılık bireyin kariyer sürecinde farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. İşletmecilik bağlamında yaratıcılıkların bireysel ve yönetsel yansıması hem bireyin hemde işletmenin vizyonunun ...
  • Yönetsel cesaretin tarihi kaynakları üzerine bir inceleme: eski Türk yazıtlarında cesaret 

   Mert, İbrahim Sani; Aydemir, Muzaffer (Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019)
   Bu çalışmada, toplumsal açıdan her alanda çok önemli bir kavram, değer olan cesarete yönelik bir inceleme yapılmıştır. Cesaret, tarihin ilk zamanlarından beri insanoğlu tarafından kabul edilen temel bir değerdir. Özellikle ...
  • Z kuşağını anlamak... Gençler neden göç ediyor? 

   Kantarcıoğlu, Burcu (Uluslararası Göç Hareketleri Sempozyumu, 2022)
   To understand a generation is to understand an era. Generations (silent generation, baby boomers, X, Y, and Z) were born in the same age range with similar demographic and psychographic characteristics serving as a lens ...