Toplam kayıt 753, listelenen: 1-20

  • The use of mobile applications for travel booking: impacts of application quality and brand trust 

   Albayrak, Tahir; González-Rodríguez, M. Rosario; Caber, Meltem; Karasakal, Sezer (Journal of Vacation Marketing, 2021)
   The increasing use of mobile applications by travellers and the high adaption of tourism companies into this new contact and sales platform, made it necessary to comprehensively investigate the mobile application users’ ...
  • COVİD-19 pandemisinde ebelik eğitiminde yaşanan sıkıntılar 

   Tunç, Ruken; Şahan, Özlem (5. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve İnovasyon Kongresi, 2021)
   Covid-19 enfeksiyonu ticaret, turizm, sağlık gibi birçok alanda değişikliklerin yaşanmasına neden olduğu gibi ebelik eğitimini de etkilemiştir. Covid-19 enfeksiyonunun toplumda yayılmasını önlemek amacıyla önemli bulaş ...
  • Youth awareness of urban culture in Gaza old town, Palestine 

   Mohamed, Abdurrahman (1. International Marmara Scientific Research And Innovation Congress, 2021)
   Traditional buildings in Gaza old town, Palestine have been suffering from serious problems such as lack of conservation, outdated regulation, absence of public awareness, and destruction caused by continuous conflict in ...
  • Muz tüketiminin beslenmedeki rolü 

   Öziyci, Hatice Reyhan (İnteraktif Muz E-Çalıştayı, 2021)
   Sahip olduğu zengin besinsel içeriği muz meyvesini gıda maddelerinin zenginleştirilmesi ve fonksiyonel özellik kazanması için olağanüstü bir besleyici bileşen kaynağına dönüştürmüştür. Meyvenin hem kabuk hem de meyve eti ...
  • What influences the consumers' choice of tropical fruits? 

   Öziyci, Hatice Reyhan (International Symposium on Tropical Fruits (ISTF2021), 2021)
   New discoveries are very important for the consumers who get tired of old routines and are looking for new tastes. Thus, tropical fruits are amazing alternatives for the who are willing to try different varieties. This ...
  • Seasonal variation of mineral content in some papaya cultivars grown in protected cultivation 

   Güneş, Esma; Öziyci, Hatice Reyhan; Gübbük, Hamide (2nd International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology - TURJAF 2021, 2021-10-25)
   Papaya can be grown the whole year under subtropical condition in protected cultivation. Protected cultivation is improved yield and quality due to the favorable climatic conditions. Beside the yield and quality, nutritional ...
  • Youth awareness of urban culture in Gaza old town, Palestine 

   Mohamed, Abdurrahman (Social Science Development Journal, 2021)
   Traditional buildings in Gaza old town, Palestine have been suffering from serious problems such as lack of conservation, outdated regulation, absence of public awareness, and destruction caused by continuous conflict ...
  • Aesthetic impact assessment of the restored heritage- Cut Minaret Mosque, Antalya, Turkey 

   Mohamed, Abdurrahman (Journal of Islamic Architecture, 2022)
   Kurkut mosque is one of the important historical buildings in Antalya Old Town, Kaleiçi and represents a special landmark for its cultural and architectural identity. In 1896 a great fire destroyed the mosque in including ...
  • Urban planning and urban structure in late Ottoman Palestine 

   Mohamed, Abdurrahman (DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center), 2021)
   The Ottomans stayed in Palestine around 400 years characterized by great changes and developments. They significantly impinged the life of the Palestinians with numerous effects from language to the urban style and ...
  • Immersive virtual reality and the appreciation of architectural aesthetics 

   Mohamed, Abdurrahman; Örmecioğlu, Hilal Tuğba (Dicle University II. International Architecture Symposium, 2021)
   The built environment usually immerses people within its three-dimensional space and therefore provides them with special immersive aesthetic experiences that differ from experiencing normal art works. However, the ...
  • Destinasyon yönetiminde yeni yaklaşımlar 

   Karasakal, Sezer; Doğan, Oğuz; 0000-0002-4713-2735 [Karasakal, Sezer]; 0000-0002-3038-1719 [Doğan, Oğuz]; Karasakal, Sezer; Doğan, Oğuz; 221599 [Karasakal, Sezer]; 260797 [Doğan, Oğuz] (Nobel Akademik Yayıncılık, 2021)
  • Medikal lineer hızlandırıcı kafasında yer alan düzleştirici filtredeki elementlerin foto-nötron tesir kesitinin incelenmesi 

   Oflaz, Uğur; Sarpün, İsmail Hakkı; Özdoğan, Hasan (18. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 2021)
   Radyoterapide kullanılan E > 8 MeV enerjili foton demetlerinin medikal lineer hızlandırıcı (LİNAK) kafasında ışın demeti yolunda yer alan düzleştirici filtrelerin içerdiği materyallerin çekirdeği ile gerçekleşen foto-nötron ...
  • Tarihi çevrelerde görsel kirlilik: Trabzon Semerciler-Kemeraltı Sokağında bir araştırma 

   Sağsöz, Ayşe; Özgen, Süleyman (Online Journal of Art and Design, 2021)
   Bu çalışmada görsel sürekliliği bozan en önemli faktörlerden biri olan görsel kirliliğin tarihi çevrelere etkisi, işlevsel açıdan ticaretin en yoğun olduğu Trabzon kentinde, Semerciler-Kemeraltı Sokağı örneğinde incelenmiştir. ...
  • Postmenopozal dönemde uyku değişiklikleri ve yönetimi 

   Şahan, Özlem; Yeşiltepe Oskay Ümran; Oskay Yeşiltepe, Ümran (Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2021-12)
   Giriş ve Amaç: Uyku problemleri, postmenopozal dönemdeki kadınların en sık yaşadığı sorunlardandır. Bu çalışmanın amacı postmenopozal dönemde karşılaşılan uyku sorunlarının sıklığını belirtmek ve postmenopozal dönemde ...
  • Kırsal alanların korunmasında "yer"in önemi: Akseki Belenalan ve Güzelsu kırsal yerleşmeleri örneği üzerinden bir araştırma 

   Bölükbaş Dayı, Esin; Akdeğirmen Ercan, Selin; Kuleli, Ayşe Esin; Sağsöz, Ayşe (Mimarlık ve Kent Araştırmaları Konferansı 2021, 2021)
   Tarihi çevrelerin korunması konusunda en temel prensiplerden biri, geliştirilecek müdahale önerilerinde yerleşimlerin özgün karakterlerini ön planda tutan bir anlayışın benimsenmesidir. Bu temel prensip sadece kentsel ...
  • Alan çalışmasının tarihi çevre koruma bilincinin gelişmesine etkisi: mimarlık lisans öğrencileri üzerine bir araştırma 

   Akdeğirmen Ercan, Selin; Bölükbaş Dayı, Esin; Kuleli, Ayşe Esin; Sağsöz, Ayşe (Mimarlık ve Kent Araştırmaları Konferansı 2021, 2021)
   Kültür varlıkları insanlığın geçmişi, bugünü ve geleceği arasındaki bağlantıyı kurarlar. Somut taşınmaz kültür varlığı içinde değerlendirilen mimari miras, insanın doğayla kurduğu ilişkiyi, yapıldığı dönemin sosyoekonomik ...
  • Detection of izotopes in tooth samples using the Ipaa method 

   Ünlü, Ahmet (3. International Sciences and Innovation Congress, 2021)
   With the IPAA method, which has a very important place among the element analysis methods, many substances with unknown element concentrations can be shed light on. The particular preference of the IPAA method has an ...
  • Detection of elemental diversity in teeth in the by Ipaa method 

   Ünlü, Ahmet (3. International Sciences and Innovation Congress, 2021)
   There are many element analysis methods for substances whose element diversity is unknown. One of them is the photon activation analysis method (IPAA). In this study, photon activation analysis method(IPAA), which is a ...
  • Havacılık sektörünün pilot eğitiminde sürdürülebilir rekabete etkisi 

   Hüseyniklioğlu, Abdullah Oraj (Journal of Aviation Research, 2021)
   Bu çalışmada; havacılık sektörünün dinamikleri ve öne sürülen çıkarımlarından etkilenmekte olan pilot eğitimi veren kurumların, bu değişkenlerden nasıl etkilendikleri ve olası sürdürülebilir rekabetlerini kaybetme sorunu ...
  • Calculation of mass attenuation coefficients for pedicle screw by theoretical and monte carlo simulation methods 

   Üncü, Yiğit Ali; Karaman, Onur; Çakın, Hakan; Özdoğan, Hasan (Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Sciences Journal of Science, 2021-11-26)
   Spine fixation is required in cases such as congenital spinal curvatures, vertebral fractures, sagittal collapse over time, painful kyphosis, and bone load due to tumors. Although there are many methods in the literature, ...