Show simple item record

dc.contributor.authorDemir, Emre
dc.contributor.authorUçar, Setenay
dc.date.accessioned2021-11-08T07:30:11Z
dc.date.available2021-11-08T07:30:11Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationDemir, E. & Uçar, S. (2021). Trafik akışının yollardaki fotovoltaik paneller ile elektrik üretimine etkisi. Kent Kültürü ve Yönetimi Dergisi, 14(2), 335-346.tr_TR
dc.identifier.issn2146-9229
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12566/953
dc.description.abstractGünümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisinden fotovoltaik (PV) paneller kullanılarak elektrik üretimi amaçlı uygulamalar mevcuttur. Yapılarda, marjinal arazilerde veya gölgeleme elemanlarında bu tür kullanımlar görülmektedir. Ancak PV panellerin yapılar üzerine ek yük getirmesi ve strüktür ihtiyacı yaratması nedeniyle PV panellerin kullanımları zorlaşabilmektedir. Bu nedenle PV panelleri karayollarında kullanmak yapılardaki ek yükleri azaltabilir. PV panellerin yollarda kullanılması hem yolların aydınlatma gibi çeşitli ihtiyaçlarının azaltılması hem de üretilen fazla elektriğin şebekeye verilerek yenilenebilir enerji kullanım alanlarının arttırılması hedeflenebilir. Ancak, yollardaki trafik akışının ve yol eğiminin enerji üretimine etkisi büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, karayolları üzerinde PV panel kurulumu sonrası yollardaki trafik akışı ve yolların eğimi göz önüne alınarak elektrik üretimini değerlendirmek ve hangi çeşit yollardan enerji üretimi daha fazla olabileceğini ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın bir diğer amacı, trafik akışının enerji üretimine etkisini betimleyen bir parametre ileri sürerek yolların trafik akışına göre enerji üretimi potansiyelini ortaya çıkarmaktır. Bu hesaplamalar için Türkiye’nin en yoğun nüfuslu illerinden Antalya’daki hafta içi trafik akışı gözlemlenmiştir. Analizler sonucunda trafik akışının fazla olmasının PV panellerin enerji üretimine etkisi incelenmiş, Kuzey – Güney (K-G) ve Doğu – Batı (D-B) yönünde olan yolların birbirleri ile karşılaştırılması yapılmıştır. Trafik akışındaki düşük seviyeler ve yolların güneye doğru eğime sahip olması yoldaki elektrik üretimini olumlu etkilemektedir. Trafik akışı gibi bir ulaşım parametresinin enerji üretimine etkisinin incelenmesinden elde edilen sonuçlar, Antalya’da uygulanabilecek altı bölgedeki yolun elektrik üretim potansiyelini açığa çıkarmıştır. Bulgulara doğrultusunda, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nın elektrik üretim potansiyeli diğer ölçüm bölgelerine göre daha fazladır.tr_TR
dc.description.abstractToday there are applications for electricity generation by using photovoltaic (PV) panels from solar energy which is one of the renewable energy sources. Such uses are seen in buildings, marginal lands or shelters. However, the use of PV panels can be difficult because PV panels impose additional load on the buildings and create a need for load bearing structure. For this reason, using PV panels on roads can reduce the additional loads on buildings. The use of PV panels on the roads can aim both to reduce the various needs of roads such as lighting and to increase the use of renewable energy by giving the excess electricity generated to the electric supply system. However, the effect of traffic flow and road slope on the energy production is of great importance. The aim of this study is to assess the electricity generation by considering the traffic flow and the slope of the roads after the installation of PV panels and to reveal which types of roads can be more productive. Another purpose of the study is to reveal the energy generation potential of the roads according to the traffic flow by putting forward a parameter that describes the effect of traffic flow on energy production. For these calculations, weekday traffic flow in Antalya, one of the most densely populated provinces of Turkey, has been observed. As a result of the analyzes, the effect of the high traffic flow on the energy production of PV panels was examined, and the roads in the North - South and East - West directions were compared with each other. Low levels of traffic flow and the slope of the roads towards the south positively affect the electricity generation on the road. The results obtained from the examination of the effect of a transportation parameter, such as traffic flow, on energy production revealed the electricity generation potential of six regions in Antalya. According to the main outputs, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı has more potential for energy generation compated to the other surveying areas.en_US
dc.description.sponsorshipNo sponsoren_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherKent Kültürü ve Yönetimi Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSolar energyen_US
dc.subjectPhotovoltaic panelsen_US
dc.subjectTraffic flowen_US
dc.subjectRenewable energyen_US
dc.subjectTransportationen_US
dc.subjectGüneş enerjisitr_TR
dc.subjectFotovoltaik panellertr_TR
dc.subjectTrafik akışıtr_TR
dc.subjectYenilenebilir enerjitr_TR
dc.subjectUlaşımtr_TR
dc.titleTrafik akışının yollardaki fotovoltaik paneller ile elektrik üretimine etkisitr_TR
dc.title.alternativeEffect of traffic flow on electricity generation with photovoltaic panels on roadsen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.relation.publicationcategoryNational publicationen_US
dc.identifier.volume14
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage335
dc.identifier.endpage346
dc.contributor.orcid0000-0003-0013-4482 [Demir, Emre]
dc.contributor.orcid0000-0003-4206-6094 [Uçar, Setenay]
dc.contributor.abuauthorDemir, Emre
dc.contributor.abuauthorUçar, Setenay
dc.contributor.yokid203339 [Demir, Emre]
dc.contributor.yokid281187 [Uçar, Setenay]
dc.identifier.TRDizinAvailableen_US
dc.identifier.none346
dc.identifier.doi10.35674/kent.873920


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record