Show simple item record

dc.contributor.authorSelçuk, Seyhan
dc.date.accessioned2021-10-06T13:41:19Z
dc.date.available2021-10-06T13:41:19Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationSelçuk, S. (2020). Tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartı. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 8(16), 1173-1216.tr_TR
dc.identifier.issn2587-2419
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12566/935
dc.description.abstract7251 sayılı Kanunun 59. maddesiyle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun‟a 73/A maddesi eklenerek, tüketici mahkemelerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak kabul edilmiştir. Bu düzenlemeyle kanun koyucu, tüketici uyuşmazlıkları bakımından arabuluculuğa başvurulmuş olmasını ana kural olarak belirlemiştir. Ana kural bu şekilde belirtildikten sonra, bazı tüketici uyuşmazlıkları bu kuralın kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu makalede esas itibariyle tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk ve bunun istisnaları üzerinde durulmuş olmakla birlikte, konunun anlaşılmasını sağlamak amacıyla öncelikle tüketici uyuşmazlığı ve unsurları belirtilmiştir. Daha sonra tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk, arabuluculuk dava şartı, bu şartın uygulanması ve istisnaları ele alınmıştır. Son olarak tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartının uygulanmasına ilişkin özellik gösteren hususlar belirtilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractWith the introduction of Article 73/A to the Law on the Protection of the Consumer with Article 59 of the Law No. 7251, the application to the mediator prior to the filling of a case in the consumer courts has been accepted as a case condition. With this regulation, the legislator has determined the application of mediation in terms of consumer disputes as the main rule. After the main rule is stated in this way, some consumer disputes are excluded from the scope of this rule. Although this article has mainly focused on mediation as a case condition in consumer disputes with the main exception, first of all, consumer dispute and its elements has been specified in order to ensure understanding of the issue. As such mediation, mediation as a case conditions, application of case conditions and exceptions in consumer disputes are discussed. Finally, the specific issues regarding the mediation as a case condition in consumer disputes are specified.en_US
dc.description.sponsorshipNo sponsoren_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAntalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectConsumer shoppingen_US
dc.subjectMediatoren_US
dc.subjectCause of actionen_US
dc.subjectTüketici uyuşmazlığıtr_TR
dc.subjectArabuluculuktr_TR
dc.subjectDava şartıtr_TR
dc.titleTüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartıtr_TR
dc.title.alternativeMediation as a case condition in consumer disputesen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.relation.publicationcategoryNational publicationen_US
dc.identifier.volume8
dc.identifier.issue16
dc.identifier.startpage1173
dc.identifier.endpage1216
dc.contributor.orcid0000-0001-5074-6722 [Selçuk, Seyhan]
dc.contributor.abuauthorSelçuk, Seyhan
dc.contributor.yokid301453 [Selçuk, Seyhan]
dc.identifier.TRDizinAvailableen_US
dc.identifier.none1216


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record