Show simple item record

dc.contributor.authorMert, İbrahim Sani
dc.date.accessioned2021-09-24T08:35:38Z
dc.date.available2021-09-24T08:35:38Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationMert, İ. S. (2020). Performans geribildirimi üzerine keşfedici bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (38), 133-148.tr_TR
dc.identifier.issn1308-2922
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12566/864
dc.description.abstractBir insan kaynakları fonksiyonu olan performans yönetiminin en hassas faaliyeti performans değerlendirmedir. Performans değerlendirmede ise performansa yönelik geri bildirim verilmesi adeta bu sürecin yumuşak karnıdır. Bu çalışma ile performans geri bildirimine yönelik keşfedici nitel bir araştırma yapılarak, insan kaynakları yöneticisi, hat yönetici ve yönetici olmayan toplam 89 katılımcı ile yapılan yarı yapılandırılmış mülakatla, yönetici ve çalışanlar açısından performans görüşmelerinin etkili yapılmamasının nedenleri, çalışanların performanslarına ilişkin farkındalık durumları, daha iyi bir performans geri bildirimi verebilmek için nelerin yapılması gerektiği araştırılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuş ve araştırma konularına ilişkin oluşturulan alt kategoriler belirlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe most sensitive activity of performance management - one of the human resource management’s function - is the performance evaluation. Performance feedback is the achilles' heel of performance appraisal. In this study, by following the steps of exploratory qualitative research, the data was collected via semi-structured interviews that were conducted on 89 participants, including human resources manager, line manager and non-executives. The participants were asked to explain the reason for not conducting effective performance interviews, the unawared knowledge of the employees’ performance, and the factors that may increase the effectiveness of the performance feedback. The gathered data were subjected to content analysis and the categories and sub-categories related to the research subjects were determined.en_US
dc.description.sponsorshipNo sponsoren_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPerformance evaluationen_US
dc.subjectPerformance managementen_US
dc.subjectPerformance feedbacken_US
dc.subjectHuman resources managementen_US
dc.subjectPerformans değerlendirmetr_TR
dc.subjectPerformans yönetimitr_TR
dc.subjectPerformans geribildirimitr_TR
dc.subjectİnsan kaynakları yönetimitr_TR
dc.titlePerformans geribildirimi üzerine keşfedici bir araştırmatr_TR
dc.title.alternativeAn exploratory research on performance feedbacken_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.relation.publicationcategoryNational publicationen_US
dc.identifier.volume38
dc.identifier.startpage133
dc.identifier.endpage148
dc.contributor.orcid0000-0002-2850-1865 [Mert, İbrahim Sani]
dc.contributor.abuauthorMert, İbrahim Sani
dc.contributor.yokid220779 [Mert, İbrahim Sani]
dc.identifier.none148
dc.identifier.doi10.30794/pausbed.530344


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record