Show simple item record

dc.contributor.authorŞen, Cem
dc.contributor.authorMert, İbrahim Sani
dc.date.accessioned2021-09-24T07:08:13Z
dc.date.available2021-09-24T07:08:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationŞen, C. & Mert, İ. S. (2020). Bilimsel gerçekçiliği öznel yaklaşımlar karşısında bilimsel olarak daha güçlü yapan nedir? Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(35), 219-244.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12566/861
dc.description.abstractYönetim ve organizasyon araştırmaları yıllardır pozitivizm ile postmodernist tartışmaların gölgesinde yürütülmektedir. Pozitivizmin yalın nedensellik anlayışı ve metafiziğe karşı duruşu ile postmodernizmin ontolojik ve epistemolojik sorunları, yönetim ve organizasyon alanının bilimsel meşruiyetinin sorgulanmasına neden olmaktadır. Söz konusu sorunların aşılmasında ve alanın araştırma programının özelliklerine ilişkin bir başvuru çerçevesi oluşturulmasında bilimsel gerçekçilikten yararlanılabilir. Bilimsel gerçekçiliğin, hem postmodernizm hem de pozitivizmin sorunlarını giderme olanaklarını sunduğu iddia edilebilir. Ontolojik ve epistemolojik sorunların sağlam bir zeminde tartışılması ve çözülmesinde, bilinç-beyin ikiliği tartışmalarında ortaya çıkan ussal nitelik sorunlarının fizikselci yaklaşımlarla aşılmasında, belirlenim tartışmasının solipsizme savrulmadan ve bilimsel meşruiyet içinde çözülmesinde bilimsel gerçekçiliğin tutarlı bir bilim felsefesi çerçevesi sunduğu ileri sürülebilir.tr_TR
dc.description.abstractOrganizational and management researches have been conducted for many years in the shadow of positivism and postmodernist debates. It is seen that positivism’s plain sense of causality and its stance against metaphysics and postmodernism’s ontological and epistemological problems lead to the question of scientific legitimacy of the organizational and management field. Scientific realism can be exploited in overcoming these problems and creating a reference framework for the characteristics of the field's research program. It can be asserted that scientific realism offers opportunities to address the problems of postmodernism and positivism. Scientific realism offers consistent framework of philosophy of science and the adoption of scientific realism can be beneficial in discussing and resolving ontological and epistemological problems on a solid ground, in overcoming the problems of rationality emerged in the discussions of consciousness-brain duality with physicalist approaches, and in resolving the debate on determinism without heading to solipsism within scientific legitimacy.en_US
dc.description.sponsorshipNo sponsoren_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectScientific realismen_US
dc.subjectPostmodernismen_US
dc.subjectOntologyen_US
dc.subjectEpistemologyen_US
dc.subjectDualismen_US
dc.subjectDeterminismen_US
dc.subjectBilimsel gerçekçiliktr_TR
dc.subjectPostmodernizmtr_TR
dc.subjectOntolojitr_TR
dc.subjectEpistemolojitr_TR
dc.subjectİkiliklertr_TR
dc.subjectBelirlenimciliktr_TR
dc.titleBilimsel gerçekçiliği öznel yaklaşımlar karşısında bilimsel olarak daha güçlü yapan nedir?tr_TR
dc.title.alternativeWhat makes scientific realism scientifically much more powerful against subjective approaches?en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.relation.publicationcategoryNational publicationen_US
dc.identifier.volume13
dc.identifier.issue35
dc.identifier.startpage219
dc.identifier.endpage244
dc.contributor.orcid0000-0002-2850-1865 [Mert, İbrahim Sani]
dc.contributor.abuauthorMert, İbrahim Sani
dc.contributor.yokid220779 [Mert, İbrahim Sani]
dc.identifier.none244
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.14520/adyusbd.578911


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record