Show simple item record

dc.contributor.authorMert, İbrahim Sani
dc.date.accessioned2021-09-24T06:58:00Z
dc.date.available2021-09-24T06:58:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationMert, İ. S. (2020). İnsan kaynakları yöneti̇ci̇leri̇ni̇n performans değerlendi̇rme si̇stemi̇ sorun, çözüm ve etki̇nli̇ği̇ne ili̇şki̇n değerlendi̇rmeleri. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(1), 79-96.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12566/860
dc.description.abstractPerformans değerlendirme insan kaynakları faaliyetlerinde kritik ve önemli bir yere sahiptir. Performans değerlendirme sistemlerinin organizasyonlarda yürütülmesinden teknik olarak birinci derecede sorumlu olan insan kaynakları yöneticilerinin, performans değerlendirme sistemlerinin işleyişine ilişkin görüş ve değerlendirmelerinin bilinmesi bu sistemin etkinliğinin arttırılması için bir gerekliliktir. Yapılan bu çalışma, 50 ayrı şirketteki insan kaynakları yöneticilerinin performans değerlendirme sistemi sorununa, çözümüne ve etkinliğine yönelik görüşleri alınarak, nitel araştırma yöntem ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulardan yararlanılarak, konuyla ilgili çalışan akademisyenlere ve insan kaynakları yöneticilerine tavsiyelerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractPerformance evaluation plays a critical and important role in human resources activities. Detecting the thoughts and evaluations of the human resources managers -who are technically responsible for the execution of performance evaluation systems in organizations- about performance appraisal systems is a necessity to be able to increase the efficiency of performance appraisal systems. In this study, the evaluations of the human resources managers from different 50 companies, regarding the problem, solution and effectiveness of the performance appraisal system are analyzed by qualitative research method. Based on the findings, the suggestions for the academics and human resources managers are discussed.en_US
dc.description.sponsorshipNo sponsoren_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherUluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.subjectPerformance managementen_US
dc.subjectPerformance evaluationen_US
dc.subjectHuman resources managementen_US
dc.subjectPerformanstr_TR
dc.subjectPerformans yönetimitr_TR
dc.subjectPerformans değerlendirmetr_TR
dc.subjectİnsan kaynakları yönetimitr_TR
dc.titleİnsan kaynakları yöneti̇ci̇leri̇ni̇n performans değerlendi̇rme si̇stemi̇ sorun, çözüm ve etki̇nli̇ği̇ne ili̇şki̇n değerlendi̇rmeleritr_TR
dc.title.alternativeHuman resources managers’ evaluation toward the problems, solutions, and effectiveness of performance appraisal systemsen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.relation.publicationcategoryNational publicationen_US
dc.identifier.volume6
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage79
dc.identifier.endpage96
dc.contributor.orcid0000-0002-2850-1865 [Mert, İbrahim Sani]
dc.contributor.abuauthorMert, İbrahim Sani
dc.contributor.yokid220779 [Mert, İbrahim Sani]
dc.identifier.none96


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record