Now showing items 1-1 of 1

    • Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin konu bakımından yetki sınırları 

      Yılmaz, Halit (İstanbul Hukuk Mecmuası, 2020)
      2017 yılında yapılan Anayasa değişiklikleri ile halk tarafından seçilen ve yürütme organının makamında tecessüm ettiği Cumhurbaşkanına herhangi bir kanuna dayanmak zorunda olmayan kararnameler çıkarma yetkisi vermiştir. ...