Now showing items 1-1 of 1

    • Türk vatandaşlığının evlat edinilme yoluyla kazanılması 

      Öztürk, Necla; Yarar, Güven (Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2020)
      Türk vatandaşlığı doğumla veya sonradan kazanılır. Türk vatandaşlığının sonradan kazanılmasının türlerinden biri de evlat edinilmedir. Evlat edinilme, evlat edinen ile evlat edinilen arasında nesebe ilişkin hükümler tesis ...