Show simple item record

dc.contributor.authorAkil, Cenk
dc.contributor.authorÖz, Bengü
dc.date.accessioned2021-08-18T09:36:40Z
dc.date.available2021-08-18T09:36:40Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationÖz, B. & Akil, C. (2018). İnançlı işlemin ispatında delil başlangıcının yeri. Yargıtay Dergisi, 44(3), 601-632.tr_TR
dc.identifier.issn1300-0209
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12566/823
dc.description.abstractMedeni yargılamada inançlı işlemin ispatı, özel şekle bağlı olmayan yazılı delille sağlanır. Ancak inançlı işlem konusu malvarlığı değerinin veya alacak hakkının devrini ispata muktedir yazılı delili olmayan taraf, ispat güçlüğüyle karşılaşır. Bu halde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda (HMK) düzenlenen ve senetle ispat zorunluluğunun istisnalarından birini oluşturan delil başlangıcı kurumu uygulama alanı bulur. Yargıtay, dava konusu inançlı işlemin ispatını sağlayacak yazılı delil bulunmuyorsa, tarafların dosyaya sunduğu belgeleri, HMK m. 202’de düzenlenen delil başlangıcının şartlarının mevcudiyeti yönünden denetler. Buna göre, HMK m. 199 kapsamında inançlı işlemi ispat etmeye elverişli olan, karşı taraftan kaynaklanan ve inanç anlaşmasının varlığını muhtemel gösteren belgeleri delil başlangıcı olarak kabul ederek, tanık veya diğer takdiri delillere başvurmak suretiyle uyuşmazlık yönünde kanaat tesis eder.tr_TR
dc.description.abstractIn civil procedure, the proof of fiduciary transaction is provided by non-formal written evidence. However, the party who does not possess such an evidence proving transfer of the assets or the right which are subjects of the fiduciary transaction may have difficulty in substantiating the claim. In this case, the commencement of proof which is regulated in the Civil Procedure Code numbered 6100 and being one of the exceptions of rules of documentary proof shall be applicable. In case of lack of documentary proof, the Court of Cassation examines documents submitted by the parties whether the criteria of commencement of proof according to Art. 202 of CPC have been fulfilled. The document which is capable of proving fiduciary transaction pursuant to CPC art. 199, generated from other party and indicates probability of the existance of fiduciary agreement shall be accepted as commencement of proof and the court may form an opinion towards dispute by means of referring witness or other discretionary proofs.en_US
dc.description.sponsorshipNo sponsoren_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherYargıtay Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.titleİnançlı işlemin ispatında delil başlangıcının yeritr_TR
dc.title.alternativeThe role of the commencement of proof in proof of fiduciary transactionen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.relation.publicationcategoryNational publicationen_US
dc.identifier.volume44
dc.identifier.issue3
dc.identifier.startpage601
dc.identifier.endpage632
dc.contributor.abuauthorAkil, Cenk
dc.contributor.abuauthorÖz, Bengü
dc.contributor.yokid257673 [Öz, Bengü]
dc.identifier.TRDizinAvailableen_US
dc.identifier.none632


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record