Show simple item record

dc.contributor.authorSağsöz, Ayşe
dc.contributor.authorIzadpanah, Shirin
dc.contributor.authorUçar, Setenay
dc.date.accessioned2021-01-19T07:48:59Z
dc.date.available2021-01-19T07:48:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationSağsöz, A., Izadpanah, S. & Uçar, S. (2020). Maliyet analizi ile ilgili derslerin, serbest çalışan iç mimarlar açısından, önemi üzerine bir araştırma. Turkish Studies, 15(3), 2127-2139.tr_TR
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12566/624
dc.description.abstractSon yıllarda ekonomik kriz nedeniyle, iç mimarlık projelerinde maliyet ve bütçe yönetimi giderek daha önemli hale gelmeye başlamıştır. Ülkede son yıllara kadar oldukça hızlı gelişen inşaat sektörü, özellikle konut ve işyeri fazlalığını doğurmuş, yeni yapılaşmalara yönelme yerine mevcudu yenileme ve değerleme çalışmalarını hızlandırmıştır. Buna paralel olarak iç mimarlara düşen iş imkânı ve yükü artmaya dolayısıyla da iç mimarlık alanı daha fazla ilgi görmeye başlamıştır. Ancak, ülkede oldukça fazla sayıda açılan iç mimarlık bölümlerinde uygulamaya yönelik eğitim ayağının eksikliği iç mimarların bu iş imkânlarından yeterince yararlanmalarına engel olmaktadır. Serbest çalışan mimarların uygulama için uygun bir maliyet analizi önerememeleri hem iç mimarlar hem de işverenler açısından olumsuz sonuçlar meydana getirmektedir. Çalışma, Türkiye’de genel olarak İç Mimarlık Lisans eğitiminde, maliyet analizi ve bütçe yönetimi konusunda eksikliklerin olduğuna ve öğrencilerin bu alanla ilgili olarak becerilerini geliştirmek için eğitim programlarının yeniden ele alınması gerektiği varsayımına dayalı bir araştırmadır. Bu varsayıma dayanarak, Türkiye'deki tüm iç mimarlık ve iç mimarlık ve çevre tasarım programlarındaki bütçe ve maliyet analizi ile ilgili dersler ve içerikleri, üniversitelerin web sayfalarından elde edilmiş ve analiz edilmiştir. Yapılan analizler bu konuda yeterli sayıda ve içerikte derslerin olmadığını ortaya koymuştur. Varsayımı destekleyen bu sonuç doğrultusunda hazırlanan anketler, Antalya kentinde serbest çalışan, farklı üniversitelerde eğitim almış 50 iç mimara uygulanmış, elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş ve bu sonuçlara göre öneriler geliştirilmiştir. Çalışmada bütçe ve maliyet analizleri ile ilgili derslerin yanı sıra, iç mimarlara maliyet analizi yöntemleri hakkında da daha fazla bilgi verilmesi gerektiğine de vurgu yapılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn recent years, due to the economic crisis, cost and budget management have become more and more important in interior design projects. The construction sector, which has been developing very fast in the construction sector in the country until recently, has given rise to the excess of housing and workplace. In this context, the work load for interior designers has started to increase. However, the lack of practical training in the large number of interior design departments in the country prevents the interior designers to benefit from this workload sufficiently. Failure of self-employed architects to propose an appropriate cost analysis for implementation has negative consequences for both interior architects and employers. In this study, the overall Interior Design Undergraduate education in Turkey, that the cost analysis and the deficiencies in budget management and students is a research based on the assumption that need to be reconsidered training programs to improve their skills in relation to this area. Based on this assumption, the entire interior architecture and interior design and environment related courses in budgeting and cost analysis and design program content in Turkey, obtained from the universities' web pages and analyzed. The revealed analyzes that there are not enough courses and content on this subject. The questionnaires prepared in line with this result supporting the assumption were applied to 50 interior architects who were self-employed in Antalya and received education in different universities, the results were evaluated and suggestions were developed according to these results. In addition to the courses on budget and cost analysis, it was emphasized that more information should be given to interior architects about cost analysis methods. In addition to the courses on budget and cost analysis, it was emphasized that more information should be given to interior architects about cost analysis methods.en_US
dc.description.sponsorshipNo sponsoren_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTurkish Studiesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectInterior architecten_US
dc.subjectİç mimartr_TR
dc.subjectUndergraduate education of interior architectureen_US
dc.subjectİç mimarlık lisans eğitimitr_TR
dc.subjectCost analysisen_US
dc.subjectMaliyet analizitr_TR
dc.subjectProfessional practiceen_US
dc.subjectMesleki uygulamatr_TR
dc.titleMaliyet analizi ile ilgili derslerin, serbest çalışan iç mimarlar açısından, önemi üzerine bir araştırmatr_TR
dc.title.alternativeA research on the importance of courses about cost analysıs in terms of freelance interıor archıtectsen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.relation.publicationcategoryNational publicationen_US
dc.identifier.volume15
dc.identifier.issue3
dc.identifier.startpage2127
dc.identifier.startpage2139
dc.contributor.orcid0000-0002-5267-2197 [Sağsöz, Ayşe]
dc.contributor.orcid0000-0001-8395-7155 [Izadpanah, Shirin]
dc.contributor.orcid0000-0003-4206-6094 [Uçar, Setenay]
dc.contributor.abuauthorSağsöz, Ayşe
dc.contributor.abuauthorIzadpanah, Shirin
dc.contributor.abuauthorUçar, Setenay
dc.contributor.yokid152521 [Sağsöz, Ayşe]
dc.contributor.yokid245732 [Izadpanah, Shirin]
dc.contributor.yokid281187 [Uçar, Setenay]
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.41837


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record