Show simple item record

dc.contributor.authorÇalışkan, Abdullah
dc.contributor.authorTurunç, Ömer
dc.contributor.authorMert, İbrahim Sani
dc.date.accessioned2020-05-27T08:55:37Z
dc.date.available2020-05-27T08:55:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationÇalışkan, A., Turunç, Ö. & Mert, İ. S. (2019). Personel güçlendirmenin iş performansına etkisinde örgütsel desteğin aracılık rolü. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 6(10), 1-22.tr_TR
dc.identifier.issn2147-8414
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12566/524
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı personel güçlendirmenin dört boyutunun, çalışanların iş performansına etkisi ve bu etkide örgütsel desteğin aracılık rolünün tespit edilmesidir. Söz konusu değişkenler arasındaki ilişki; faktör analizi, regresyon analizi ve sobel testleri gibi istatistiksel yöntemler ile analiz edilmiştir. Çalışmada Mersin’ de faaliyet gösteren özel sağlık sektöründe yer alan özel hastaneler ele alınmıştır. Bu konuda hazırlanan anket formu ile 421 çalışandan toplanan veriler kullanılarak çalışmada yer alan değişkenler arasındaki ilişkiler belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, personel güçlendirmenin dört boyutunun da iş performansını olumlu yönde etkilediği ve örgütsel desteğin bu ilişkide kısmi aracılık rolünün olduğu belirlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate the effect of empowerment on the employees’ job performance and the mediating role of organizational support on this effect. The relationship between the aforementioned variables is analyzed by using a set of statistical techniques, i.e., factor analysis, regression analysis, and sobel tests. The data used in the analysis is obtained through questionnaires filled out by 421 employees of the private hospitals in health sector in Mersin. The results of the analysis indicate that empowerment affects job performance positively and organizational support has a partial mediating role in that effect.en_US
dc.description.sponsorshipNo sponsoren_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherToros Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEmpowermenten_US
dc.subjectJob performanceen_US
dc.subjectOrganizational supporten_US
dc.subjectPersonel güçlendirmetr_TR
dc.subjectİş performansıtr_TR
dc.subjectÖrgütsel destektr_TR
dc.titlePersonel güçlendirmenin iş performansına etkisinde örgütsel desteğin aracılık rolütr_TR
dc.title.alternativeThe effect of empowerment on job performance: the mediating role Of organizational supporten_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.relation.publicationcategoryNational publicationen_US
dc.identifier.volume6
dc.identifier.issue10
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage22
dc.contributor.orcid0000-0002-2850-1865 [Mert, İbrahim Sani]
dc.contributor.abuauthorMert, İbrahim Sani
dc.contributor.yokid220779 [Mert, İbrahim Sani]
dc.contributor.ScopusAuthorID38862259400 [Mert, İbrahim Sani]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record