Show simple item record

dc.contributor.authorAslan, Hüseyin
dc.contributor.authorMert, İbrahim Sani
dc.date.accessioned2020-05-27T08:10:37Z
dc.date.available2020-05-27T08:10:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationAslan, H. & Mert İ. S. (2019). Çalışanların duygusal emek düzeylerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22(2), 713-728.tr_TR
dc.identifier.issn2564-7458
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12566/522
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı demografik değişkenlerin çalışanların duygusal emek kullanım düzeylerine olan etkisi belirlenmeye çalışmaktır. Bu amaçla Gaziantep, Adana ve Osmaniye illerindeki dört ve beş yıldızlı otellerde çalışan 549 kişiden anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Verilerin analizi neticesinde yaş, cinsiyet, işletmedeki pozisyon, toplam çalışma süresi ve sektör tecrübesinin duygusal emek kullanım düzeylerine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe purpose of this study is to determine the effect of the intended demographic variables on the levels of emotional labor use of the employees. For this purpose, 549 participants working in four and five star hotels in Gaziantep, Adana and Osmaniye were collected by questionnaire method. As a result of the analysis of the data, it was determined that age, gender, occupation position, total working time and sector experience showed significant differences according to emotional labor utilization levels.en_US
dc.description.sponsorshipNo sponsoren_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEmotioanl laboren_US
dc.subjectAgeen_US
dc.subjectGenderen_US
dc.subjectSector experienceen_US
dc.subjectDuygusal emektr_TR
dc.subjectYaştr_TR
dc.subjectCinsiyettr_TR
dc.subjectSektör tecrübesitr_TR
dc.titleÇalışanların duygusal emek düzeylerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigating the emotional labor levels of employees in terms of some demographic variablesen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.relation.publicationcategoryNational publicationen_US
dc.identifier.volume22
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage713
dc.identifier.endpage728
dc.contributor.orcid0000-0002-2850-1865 [Mert, İbrahim Sani]
dc.contributor.abuauthorMert, İbrahim Sani
dc.contributor.yokid220779 [Mert, İbrahim Sani]
dc.contributor.ScopusAuthorID38862259400 [Mert, İbrahim Sani]
dc.identifier.TRDizinAvailableen_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.470168


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record