Show simple item record

dc.contributor.authorMert, İbrahim Sani
dc.contributor.authorBekmezci, Mustafa
dc.contributor.authorEroğluer, Kemal
dc.date.accessioned2020-05-27T07:06:13Z
dc.date.available2020-05-27T07:06:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationMert, İ. S., Bekmezci, M. & Eroğluer, K. (2019). Gayri resmi iletişimin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 7(1), 1-27.tr_TR
dc.identifier.issn2146-3301
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12566/521
dc.description.abstractHer başarının temelinde iletişim bulunmaktadır. İnsanların karşılıklı iş birliği içinde çalışabilmesi birbirleri ile iletişim kurmasına bağlıdır. Örgütteki iletişim, resmi ve gayri resmi iletişim olmak üzere ikiye ayrılır. Bu çalışmanın amacı; çalışanların kurduğu gayri resmi iletişimin örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisini araştırmaktır. Literatürde resmi iletişimin yetersizliğinin örgütsel bağlılığı olumsuz yönde etkilediğine dair araştırmalar mevcuttur. Ancak gayri resmi iletişimin örgütsel bağlılığı nasıl etkilediğine dair bir araştırmaya rastlanmamıştır. Araştırma kapsamında gayri resmi iletişim durumunu tespit etmek maksadıyla çalışanların örgütün farklı kademelerinde çalışan ve kendilerine göre üst, as ve eşit seviyede olan diğer çalışanlarla ve aynı örgütre çalışmayan ama iş gereği iletişimde olan kişilerle iş tanımı dışında sosyal amaçlı görüşüp görüşmediği sorulmuştur. Ayrıca gayri resmi iletişimin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin çalışılan sektör ve departmana göre anlamlı farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Kamuda ve özel sektörde çalışan 405 kişiden toplanan verilerin analizi neticesinde; gayri resmi iletişimin örgütsel bağlılığı olumlu etkilediği ve bu etkinin çalışılan departman ve sektöre göre farklılaştırmadığı sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractCommunication is at the heart of every success. The ability of people to work in mutual cooperation depends on communicating with each other. Communication in the organization is classified formal and informal communication. The purpose of this study is to investigate the influence of informal communication between organizational hierarchies on organizational commitment. There are researches in the literature that the inadequacy of formal communication has an adverse effect on organizational commitment. However, no research has been found on how informal communication has affected organizational commitment. Within the scope of the research, in order to determine the status of informal communication; we have asked employees whether they have been in communication with other employees including their subordinates, supervisors and equivalence both in and out of organization. In addition, it has been investigated whether this situation is meaningful in terms of sectors and departments. The data were collected from 405 people working in public and private sectors. As a result of the research; informal communication influenced organizational commitment, and this situation did not differ between departments and sectors.en_US
dc.description.sponsorshipNo sponsoren_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCommunicationen_US
dc.subjectOrganizational commitmenten_US
dc.subjectInformal communicationen_US
dc.subjectİletişimtr_TR
dc.subjectÖrgütsel bağlılıktr_TR
dc.subjectGayri resmi iletişimtr_TR
dc.titleGayri resmi iletişimin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe effect of informal communication on organizational commitmenten_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.relation.publicationcategoryNational publicationen_US
dc.identifier.volume7
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage27
dc.contributor.orcid0000-0002-2850-1865 [Mert, İbrahim Sani]
dc.contributor.abuauthorMert, İbrahim Sani
dc.contributor.yokid220779 [Mert, İbrahim Sani]
dc.contributor.ScopusAuthorID38862259400 [Mert, İbrahim Sani]
dc.identifier.TRDizinAvailableen_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.19145/e-gifder.425887


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record