Show simple item record

dc.contributor.authorMert, İbrahim Sani
dc.contributor.authorAbubakar, Abubakar Mohammed
dc.date.accessioned2020-05-04T06:26:00Z
dc.date.available2020-05-04T06:26:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationMert, İ. S., & Abubakar, A. M. (2020). Arabuluculuk yetkinliği ölçeği: bir ölçek geliştirme çalışması. İş ve İnsan Dergisi, 7(1), 49-57.tr_TR
dc.identifier.issn2148-967X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12566/468
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, arabulucuk yetkinliğinin belirlenebilmesine yönelik bir ölçek geliştirmektir. Bu amaçla, ilk olarak 30 avukatın katılımıyla oluşturulan deneysel odak grup çalışması ile bir arabulucunun sahip olması gereken yetkinlikler maddeler halinde belirlenmiştir. Hazırlanan maddeler uzman görüşü doğrultusunda yeniden düzenlenmiş 17 maddelik 5’li Likert tipi bir ölçek formu oluşturulmuştur. Ölçek, 482 avukat üzerinde yapılan araştırmadan elde edilen 324 geçerli veri üzerinden açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılarak yapılan analiz neticesinde, toplam 10 maddelik, “iletişim” ve “önsezi” olarak adlandırılan iki boyuttan oluşan, geçerli ve güvenilir arabuluculuk ölçeği geliştirilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this study is to develop a mediation competence scale. For this purpose, an experimental focus group study with 30 lawyers was generated 17 items as the necessary competences that a mediator should posses. A 5-point Likert-type scale form of 17 items was reorganized according to experts’ evaluation. The survey was admisnistred on 482 lawyers and only 324 valid responses were obtained, the data was further subjected to exploratory and confirmatory factor analyses. Results from the analyses generated a valid and reliable mediation scale consisting of two dimensions “communication” and “hunch”.en_US
dc.description.sponsorshipNo sponsoren_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherİş ve İnsan Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArabuluculuk yetkinliğien_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.subjectÖnsezien_US
dc.subjectÖlçek geliştirmeen_US
dc.subjectMediatortr_TR
dc.subjectArabuluculuktr_TR
dc.subjectMediation competencetr_TR
dc.subjectCommunicationtr_TR
dc.subjectHunchtr_TR
dc.subjectScale developmenttr_TR
dc.titleArabulucuk yetkinliği ölçeği: bir ölçek geliştirme çalışmasıtr_TR
dc.title.alternativeMediation competency scale: a scale development studyen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.relation.publicationcategoryNational publicationen_US
dc.identifier.volume7
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage49
dc.identifier.endpage57
dc.contributor.orcid0000-0002-1163-0185 [Abubakar, Abubakar Mohammed]
dc.contributor.orcid0000-0002-2850-1865 [Mert, İbrahim Sani]
dc.contributor.abuauthorMert, İbrahim Sani
dc.contributor.abuauthorAbubakar, Abubakar Mohammed
dc.contributor.yokid255914 [Abubakar, Abubakar Mohammed]
dc.contributor.yokid220779 [Mert, İbrahim Sani]
dc.contributor.ScopusAuthorID38862259400 [Mert, İbrahim Sani]
dc.contributor.ScopusAuthorID57193113146 [Abubakar, Abubakar Mohammed]
dc.identifier.TRDizinAvailableen_US
dc.identifier.none57
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18394/iid.629474


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record