Show simple item record

dc.contributor.authorSoummakie, Bushra
dc.contributor.authorTalay, Işılay
dc.date.accessioned2020-04-13T06:43:58Z
dc.date.available2020-04-13T06:43:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationSoummakie, B., & Talay, İ. (2020). Efficiency and performance measurement of Turkish universities via data envelopment analysis. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 38(1), 115-138.en_US
dc.identifier.issn1301-8752
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12566/388
dc.description.abstractThis study aims to measure efficiency and performance of Turkish universities for their research, and communication through their websites. Turkey‟s higher education sector is growing with high momentum and to gain higher rankings globally, Turkish universities must conduct cutting-edge research and communicate it globally. Thus, efficiency and performance measurements in these regards are needed for this development. To reach this aim, indicators for research and website communication are used to apply data envelopment analysis for 50 universities in Turkey. Research and website efficiency scores under variable returns to scale are obtained, and mean research efficiency is higher than the mean website efficiency. Thus, it has been observed that some universities which are successful in terms of research activities have not achieved similar success in the interest and traffic to their websites. To reach the efficient frontier for research, inefficient universities should increase the number of patents and enhance their portfolio of graduate degree programs; while to be efficient for website communication, they need to increase interest in their website to get more links from other websites, and have the visitors spend more time on their website. Meanwhile, they should also decrease the average load time of their websites.en_US
dc.description.abstractBu çalışma, Türk üniversitelerinin araştırmaları ve web siteleri üzerinden iletişimleri açısından verimlilik ve performanslarını ölçmeyi amaçlamaktadır. Türkiye‟nin yükseköğretim sektörü yüksek ivme ile büyümekte ve küresel olarak daha yüksek sıralarda yer almak için, Türk üniversitelerinin en üst düzeyde araştırma yapması ve küresel olarak iletişim kurması gerekmektedir. Bu nedenle, bu gelişme için verimlilik ve performans ölçümlerine ihtiyaç vardır. Bu amaca ulaşmak için, Türkiye'deki 50 üniversiteye veri zarflama analizi uygulanmış, bunun için de araştırma ve web sitesi iletişimi odaklı göstergeler kullanılmıştır. Ölçeğe göre değişken getiri kapsamında, araştırma ve web sitesi verimlilik puanları ölçeklenmiş ve ortalama araştırma etkinliği, ortalama web sitesi verimliliğinden daha yüksek çıkmıştır. Böylece, araştırma faaliyetleri açısından başarılı olan bazı üniversitelerin, web sitelerine ilgi ve trafikte benzer bir başarı sağlayamadığı görülmüştür. Araştırma için verimli ön eğri sınırına ulaşmak için, verimsiz üniversitelerin patent sayısını arttırması ve lisansüstü diploma programları portföyünü arttırması gerekmektedir; web sitesi iletişimi içinse, web sitelerine olan ilgiyi arttırarak diğer web sitelerinden daha fazla bağlantı almak ve ziyaretçilerin web sitelerinde daha fazla zaman geçirmelerini sağlamaları gerekmektedir. Bu arada, web sitelerinin ortalama yükleme sürelerini de azaltmaları gereklidir.tr_TR
dc.description.sponsorshipNo sponsoren_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherHacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUniversities in Turkeyen_US
dc.subjectData envelopment analysisen_US
dc.subjectResearchen_US
dc.subjectWebsite and internet-based communicationen_US
dc.subjectPerformance and efficiencyen_US
dc.subjectTürk üniversiteleritr_TR
dc.subjectVeri zarflama analizitr_TR
dc.subjectAraştırmatr_TR
dc.subjectWeb sitesi ve internet tabanlı iletişim,tr_TR
dc.subjectPerformans ve verimliliktr_TR
dc.titleEfficiency and performance measurement of Turkish universities via data envelopment analysisen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.relation.publicationcategoryInternational publicationen_US
dc.identifier.volume38
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage115
dc.identifier.endpage138
dc.contributor.orcid0000-0002-8956-9505 [Talay, Işılay]
dc.contributor.abuauthorSoummakie, Bushra
dc.contributor.abuauthorTalay, Işılay
dc.contributor.yokid119457 [Talay, Işılay]
dc.contributor.ScopusAuthorID57205099769 [Talay, Işılay]
dc.identifier.TRDizinAvailableen_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.17065/huniibf.524866


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record