Show simple item record

dc.contributor.authorKahraman, Mehmet Uğur
dc.date.accessioned2022-07-21T11:57:17Z
dc.date.available2022-07-21T11:57:17Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationKahraman, M.U. (2022). İç mimarlık eğitiminin ilk dönemi için tasarlanmış tasarım stüdyosu ders modeli. Turkish Studies - Education, 17(3), 423-436.tr_TR
dc.identifier.issn2667-5609
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12566/1233
dc.description.abstractFor years, educators and researchers have been trying to solve educational problems by developing new models in the field of education. Although this situation is the same in design education, there are still many problems to be solved. In the interior architecture discipline, students get into the university by solving tests and spend all their childhood and youth periods with one-answer thinking, which makes the first period of design education very challenging. This situation distinguishes the first semester from other semesters as a semester that educators and researchers should pay more attention. There was a need to develop a simplified and interesting and instructive first design studio model for students who do not have any design and drawing background. While the first design studio course was taught as a Basic Design course in many interior architecture departments, the curriculum was updated with the extra emphasis given by the academicians of Antalya Bilim University Interior Architecture and Environmental Design and the Basic Design course was added to the first semester, apart from the design studio course. For the design studio course, environmental design study was suggested in the first design studio, considering that the design of 1/100 scale and the immediate surroundings of the buildings are covered superficially, due to the impact of interior architecture being a profession that goes down to smaller details. In this course model, which aims to make up for the lack of the "environmental design" course, which was previously available in interior architecture departments but has now been removed from the curriculum of many departments, this course model focuses on abstraction, modular architecture, design elements, load, structure, design, landscape elements and environmental design. This course, which runs parallel to the Technical Drawing-I course, also helps to consolidate the knowledge learned in other courses.en_US
dc.description.abstractYıllardır, eğitimciler ve araştırmacılar eğitim alanında yeni modeller geliştirerek eğitim alanındaki sorunları çözümlemeye çalışmaktadır. Tasarım eğitiminde de bu durum aynı olmakla birlikte, hala çözüm aranan birçok problem bulunmaktadır. İçmimarlık disiplini özelinde, öğrencilerin test çözerek üniversiteye girmesi ve tüm çocukluk ve gençlik dönemlerini tek cevaplı düşünme şekliyle geçirmeleri, tasarım eğitiminin ilk dönemini oldukça zorlayıcı kılmaktadır. Bu durum, eğitimcilerin ve araştırmacıların daha çok eğilmesi gereken bir yarıyıl olarak birinci sınıfın birinci dönemini, diğer dönemlerden ayrıştırmaktadır. Herhangi bir tasarım ve çizim altyapısına sahip olmayan öğrenciler için ilgi çekici, öğretici ve de sadeleştirilmiş bir “ilk tasarım stüdyosu” modeli geliştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Birçok içmimarlık bölümünde ilk tasarım stüdyosu dersi Temel Tasarım dersi olarak işlenirken, Antalya Bilim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı öğretim elemanlarının bu konuya verdiği fazladan önemle birlikte müfredat güncellenmiş ve tasarım stüdyosu dersi haricinde birinci yarıyıla Temel Tasarım dersi eklenmiştir. Tasarım stüdyosu dersi için ise genellikle içmimarlığın daha küçük detaylara inen bir meslek olmasının verdiği etkiyle, 1/100 ölçeğin ve yapıların yakın çevrelerinin tasarımının biraz daha yüzeysel geçildiği göz önünde bulundurularak, birinci tasarım stüdyosunda çevre tasarımı çalışması önerilmiştir. İçmimarlık/ içmimarlık ve çevre tasarımı bölümlerinde önceden bulunan ancak şimdi birçok bölümün müfredatından kaldırılmış olan “çevre tasarımı” dersinin eksikliğini de kapatmayı hedefleyen bu ders modelinde, soyutlama, modüler mimarlık, tasarım elemanları, yük, yapı, tasarım, peyzaj öğeleri ve çevre tasarımına odaklanılmaktadır. Teknik Çizim I dersiyle paralel giden bu ders, aynı zamanda diğer derslerde öğrenilen bilgilerin de pekişmesine yardım etmektedir.tr_TR
dc.description.sponsorshipNo sponsoren_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTurkish Studies - Educational Sciencesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectInterior architectureen_US
dc.subjectİç mimarlıktr_TR
dc.subjectDesign studio lesson modelen_US
dc.subjectTasarım stüdyosu ders modelitr_TR
dc.subjectEnvironmental designen_US
dc.subjectÇevre tasarımıtr_TR
dc.subjectInterior design studioen_US
dc.subjectİç mimarlık tasarım stüdyosutr_TR
dc.subjectIntegrated lesson modelen_US
dc.subjectEntegre ders modelitr_TR
dc.titleİç mimarlık eğitiminin ilk dönemi için tasarlanmış tasarım stüdyosu ders modelitr_TR
dc.title.alternativeDesign studio course model designed for the first semester of interior architecture departmentsen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.relation.publicationcategoryNational publicationen_US
dc.identifier.volume17
dc.identifier.issue3
dc.identifier.startpage424
dc.identifier.endpage436
dc.contributor.orcid0000-0003-1237-1792 [Kahraman, Mehmet Uğur]
dc.contributor.abuauthorKahraman, Mehmet Uğur
dc.contributor.yokid237911 [Kahraman, Mehmet Uğur]
dc.identifier.doihttps://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.62234


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record