Now showing items 1-10 of 1

  Başlangıç fiyatı (1)
  Consumer behavior (1)
  Entry-level price (1)
  Fiyat ayrıştırması (1)
  Haksız rekabet (1)
  Haksız ticari uygulama (1)
  Neuromarketing (1)
  Nöropazarlama (1)
  Partitioning of price (1)
  Tüketici davranışı (1)