Now showing items 1-4 of 4

  • Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi suçu 

   Cin, Selami (Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2020)
   Türkiye’de geçmişte yaşanan öğrenci olaylarının eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kesilmesine neden olması, kanun koyucuyu bu durumu engellemeye yönelik bir suç tipi ihdas etmeye yöneltmiştir. İlk kez 765 sayılı TCK’da suç ...
  • Suçu ve suçluyu övme suçu (TCK md. 215) 

   Dülger, İbrahim; Cin, Selami (Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 2019)
   Suçu ve Suçluyu Övme Suçu’nun gerçekleşebilmesi için övme fiilinin düşünce özgürlüğünün sınırları aşılarak gerçekleştirilmesi gerekir. Ayrıca övmenin neticesinde kamu düzeni ve barışı açısından somut bir tehlikenin ortaya ...
  • Tehdit veya hakaret içeren tezahürat suçu (6222 Sayılı Kanun md. 14) 

   Cin, Selami (Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2020)
   Sporun ruhuna yakışmayan ve fair-playe aykırı bir davranış olan çirkin ve kötü tezahürata ilişkin ilk düzenleme 5149 sayılı Kanun’da yer almıştır. 5149 sayılı Kanun’da çirkin ve kötü tezahüratın yasaklanmasına rağmen bir ...