Show simple item record

dc.contributor.authorKeskin, Oya
dc.contributor.authorYılmaz, Sevtap
dc.date.accessioned2021-05-24T09:19:18Z
dc.date.available2021-05-24T09:19:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationKeskin, O. & Yılmaz, S. (2020). Su kabağı lifi (luffa cylindrica)-epoksi kompozitinde sesin yutulma performansını etkileyen parametreler. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 24(1), 201-208.tr_TR
dc.identifier.issn1308-6529
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12566/780
dc.description.abstractHer mekanın kullanım amacına yönelik, yönetmeliklerle belirlenmiş uygun ses düzeyi aralıkları vardır. Mekan içerisinde, ses düzeyinin istenen seviyeye getirilmesi bitirme malzemelerinin ses yutma özellikleri kullanılarak sağlanmaktadır. Pratikte oldukça yaygın kullanılan cam yünü gibi malzemeler, özellikle uygulama sırasında insan sağlığı için zarar verici olmaktadır. Bu nedenle de pek çok alanda olduğu gibi, ses yutma malzemelerinde de doğal malzeme arayışı özellikle son yıllarda daha önemli hale gelmiştir. Bu çalışmada*, doğal bir bitki lifi olan Su Kabağı (LC) lifleri kullanılarak üretilecek kompozitler ile insan sağlığı için zararlı olmayan alternatif bir ses yutucu malzeme üretimi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, su kabağı (LC) lifleri epoksi bağlayıcı ile kullanılarak kompozit malzeme üretilmiş ve empedans tüpü yöntemi ile numunelerin ses yutma katsayıları belirlenmiştir. Aynı zamanda, malzeme kalınlığı ve lif oranı parametrelerinin ses yutma performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar grafikler halinde sunulmuş ve karşılaştırmalar yapılmış ve sonuçlar, malzeme kalınlığı ve lif oranının ses yutma performansı üzerinde etkili olduğunu göstermiştir.tr_TR
dc.description.abstractThere are appropriate sound level ranges determined by regulations for the intended use of each place. In the room acoustics, finishing material’s sound absorption coefficients are used to calculate the reverberation time. Materials such as glass wool, which are widely used in site, are harmful for human health, especially during application. For this reason, as in many fields, the search for natural materials in sound absorption materials has become more important especially in recent years. In this study, it is aimed to produce an alternative sound absorbing material that is not harmful to human health with composites that will be produced by using a natural plant fiber named Luffa Cylndrica. In this context, using the Luffa Cylindrica fibers with epoxy binder, composite material is produced and the sound absorption coefficients of the samples are determined by impedance tube method. Also, the effect of material thickness and fiber ratio parameters on sound absorption performance are examined. The results are presented in graphs and and compared to eachother. The results showed that the material thickness and fiber ratio had an effect on sound absorption performance.en_US
dc.description.sponsorshipNo sponsoren_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSüleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLuffa cylindricaen_US
dc.subjectNatural fiber compositeen_US
dc.subjectEpoxy binderen_US
dc.subjectSound absorption coefficienten_US
dc.subjectNoise reduction coefficienten_US
dc.subjectSu kabağı lifleritr_TR
dc.subjectDoğal lifli kompozittr_TR
dc.subjectEpoksi bağlayıcıtr_TR
dc.subjectSes yutma katsayısıtr_TR
dc.subjectSes azaltım katsayısıtr_TR
dc.titleSu kabağı lifi (luffa cylindrica)-epoksi kompozitinde sesin yutulma performansını etkileyen parametrelertr_TR
dc.title.alternativeParameters affecting the sound absorption performance of luffa cylindrica fibersEpoxy compositeen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.relation.publicationcategoryNational publicationen_US
dc.identifier.volume24
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage201
dc.identifier.endpage208
dc.contributor.abuauthorKeskin, Oya
dc.contributor.yokid245965 [Keskin, Oya]
dc.identifier.TRDizinAvailable
dc.identifier.none208
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.19113/sdufenbed.681607


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record