Show simple item record

dc.contributor.authorÇebi, Sezgin Seymen
dc.date.accessioned2020-05-15T10:45:22Z
dc.date.available2020-05-15T10:45:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationÇebi, S. S. (2019). Modern devlet ve uyuşturucu ABD örneği üzerinden bir inceleme. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 31(141), 103-154.tr_TR
dc.identifier.issn1304-2408
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12566/502
dc.description.abstractBu makalede uyuşturucu ve modern devlet ilişkisini, geç modern devletin niteliğini anlamak için kullanılan ve Fransız düşünür M. Foucault tarafından geliştirilen biyopolitika ve yönetimsellik kavramları etrafında açıklamaya çalışacağım. Bunu yaparken bugün özellikle ABD merkezli olan ve diğer ülkeleri de etkileyen uyuşturucuyla mücadele olgusunun, “güvenlik merkezli tıbbi bir disiplin ve cezalandırma rejimine” tabi kılınmasının kökenleri üzerine odaklanacağım. Bu bağlamda modern devlet yanında, Foucault’nun biyopolitika ve yönetimsellik kavramlarına teorik olarak kısaca değinip, yine Foucaultcu soykütüğü yöntemiyle, uyuşturucu ve bağımlılık kavramlarını da kısaca ele alacağım. Bunun ardından, özellikle ABD’de yirminci yüzyıl başında uyuşturucu ile mücadelede oluşan ve kimi etkileri günümüzde de devam eden tıbbi-cezai kurum, söylem, teknik, yorum ve pratiklerin üzerine eğilerek, bu dönemde ortaya çıkan tıbbi-cezai rejim temelinde, geç modern zamanlarda devletin modern politik toplumlardaki konum ve işleyişine ilişkin olarak spesifik bir politik toplum (ABD) ve spesifik bir zaman dilimi (erken yirminci yüzyıl) üzerinden bir perspektif sunmaya çalışacağım.tr_TR
dc.description.abstractIn this article, I will examine the relationship between opium and the modern state in light of the concepts of biopolitics and governmantality developed by the French thinker M. Foucault. While doing this, I will specifically focus on the roots of the security based discipline and punish regime established in the early twentieth century in the American society for narcotics, a regime which also have influenced other countries so far as well. After theoretically dealing with the concept of modern state and Foucauldian concepts of biopolitics and governmentality in short, I will briefly review the relevant concepts of opium and addiction by basically subscribing to the method of genealogy. Then, I will deal with this particular discipline and punish regime for narcotics constructed by the USA via examining medico-penal institutions, discourses, techniques, interpretations and practices. By specifically focusing on a particular society (the USA) and a particular time (the early twentieth century), I also aim to give a perspective on the modern state in late modern times.en_US
dc.description.sponsorshipNo sponsoren_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürkiye Barolar Birliği Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectThe modern stateen_US
dc.subjectOpiumen_US
dc.subjectAddictionen_US
dc.subjectGenealogyen_US
dc.subjectBiopoweren_US
dc.subjectBiopoliticsen_US
dc.subjectGovernmentalityen_US
dc.subjectThe security based medico-penal regimeen_US
dc.subjectModern devlettr_TR
dc.subjectUyuşturucutr_TR
dc.subjectBağımlılıktr_TR
dc.subjectSoykütüğütr_TR
dc.subjectBiyoiktidartr_TR
dc.subjectBiyopolitikatr_TR
dc.subjectYönetimselliktr_TR
dc.subjectGüvenlik merkezli tıbbi-cezai rejimtr_TR
dc.titleModern devlet ve uyuşturucu ABD örneği üzerinden bir incelemetr_TR
dc.title.alternativeThe modern state and opium an inquiry in light of the USA caseen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.relation.publicationcategoryNational publicationen_US
dc.identifier.volume31
dc.identifier.issue141
dc.identifier.startpage103
dc.identifier.endpage154
dc.contributor.orcid0000-0003-4660-3731 [Çebi, Sezgin Seymen]
dc.contributor.abuauthorÇebi, Sezgin Seymen
dc.contributor.yokid178994 [Çebi, Sezgin Seymen]
dc.identifier.TRDizinAvailableen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record