Now showing items 10-29 of 394

  • Akış deneyiminin memnuniyet üzerine etkisi: tatil deneyimi üzerine inceleme 

   Karasakal, Sezer (Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 2020-04-02)
   Ulusal yazında turistlerin algılarını ortaya koymaya yönelik çok fazla araştırma bulunmasına karşın, akış deneyimini ele alan çalışma sayısı oldukça azdır. Akış, dinlence eyleminin çekirdeğini oluşturmakta ve kişilerin ...
  • Algılanan ebeveyn özerklik desteğinin psikolojik sağlık üzerindeki etkisi 

   Sarısoy Aksüt, Gizem; Gürcan Yıldırım, Derya; Kaya Kurtman, Pınar (IX. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, 2019)
   Bireylerin çocukluk ya da ergenlik döneminde maruz kaldıkları ebeveynlik stilinin hem benlik ve kişilik gelişimine hem de yetişkinlik dönemipsikolojik sağlığına etki ettiği bilinmektedir. Ebeveyn tutumları arasında önemli ...
  • Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nin satıcının zapttan sorumluluğuna İlişkin bir kararı 

   0000-0003-2967-8352 [Öz, Kerem]; Öz, Kerem; 111584 [Öz, Kerem]; Öz, Kerem; Öz, Kerem (Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2019)
   İkinci el motorlu aracı konu alan bir satış sözleşmesinde taraflar, satıcının maddî ayıptan sorumlu tutulmayacağı hususunda anlaşmış ve ayrıca bir de satılanda hak ayıbı olmadığını açıkça sözleşme hükmü hâline getirmişse, ...
  • An analytic decision support tool for resident allocation 

   Talay Değirmenci, Işılay; Holmes, Casey J.; Kuo, Paul C.; Jennings, Otis B. (Journal of Surgical Education, 2013)
   Moving residents through an academic residency program is complicated by a number of factors. Across all residency programs the percentage of residents that leave for any reason is between 3.4% and 3.8%.1 There are a number ...
  • Antalya bölgesinde yeni tasarlanacak binalarda güneş panellerinin kullanım potansiyelinin incelenmesi 

   Uçar, Setenay; Kokulu, Nil (4. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, 2018)
   Bu çalışmada güneş enerjisinden elektrik üretimi yapılabilmesi için yapılarda güneş panellerinin kullanımının gerekliliğine değinilmiş ve Antalya bölgesindeki çevresel faktörlere göre elektrik üretim veriminin ...
  • Antalya destinasyon kişiliğinin keşfi üzerine nitel bir araştırma 

   Güzel, Fatma Özlem; Şahin, İlker; Yağmur, Yenal; Erdem, Özkan; Karasakal, Sezer; Ünal, Caner (1. Uluslararası Antalya Kongresi, 2018)
   Destinasyonlara atfedilen kişilik özelliklerine ilişkin algıların keşfedilmesi küreselleşen dünyada sürdürülebilir bir rekabet avantajı yaratmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın temel amacı, Antalya destinasyon kişiliğine ...
  • Antalya’da turizmi yeniden düşünmek 

   Örnek, Yusuf Mehmet (Antalya Kent Konseyi Konferansları, 2017)
  • Antalya’daki sivil toplum kuruluşlarının karşılaştırmalı bir analizi 

   Cenker-Özek, Işıl Cerem (Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017)
   Bu çalışma, Antalya’daki STK’ların fiziksel ve teknolojik altyapıları ile birlikte mali, beşeri ve sosyal sermayelerini Türkiye verisi ile karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Çalışmanın Antalya verisi, Antalya’daki ...
  • Antalya’nın destinasyon kişiliği ve imajına ilişkin keşfedici bir araştırma 

   Şahin, İlker; Güzel, Fatma Özlem; Yağmur, Yenal; Erdem, Özkan; Karasakal, Sezer; Ünal, Caner (Journal of Yasar University, 2018)
   Destinasyonlara atfedilen kişilik özellikleri ve destinasyon imajı algılarının keşfedilmesi, küreselleşen dünyada sürdürülebilir bir rekabet avantajı yaratmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın temel amacı, Antalya destinasyon ...
  • Antik dönemde eğitim ve okul yapıları üzerine 

   Koçak, Mustafa; Erkoç, Serap (Pegem Yayinevi, 2019)
   The education and instruction of children and young people has been an important topic that families, various communities, and societies have been closely involved in throughout the history. One of the most important places ...
  • Applicability of recombinant Aspergillus sojae crude mannanase enzyme in carrot juice production 

   Gürler, Hilal Nur; Yılmazer, Cansu; Erkan, Selime Benemir; Özcan, Ali; Yatmaz, Ercan; Öziyci, Hatice Reyhan; Karhan, Mustafa; Turhan, İrfan (Journal of Food Processing and Preservation, 2020)
   The mannanases can be used for enzymatic maceration in carrot juice in order to increase the extract yield that soluble compounds such as sugars and β‐carotene can easily release. In this study, the effects of microbial ...
  • Applying artificial intelligence technique to predict knowledge hiding behavior 

   Abubakar, Abubakar Mohammed; Behravesh, Elaheh; Rezapouraghdam, Hamed; Baha Yıldız, Selim (International Journal of Information Management, 2019)
   Drawing on psychological ownership and social exchange theories, this study suggests theoretical arguments and empirical evidence for understanding employee reactions to distributive, procedural, and interactional (in)justice ...
  • Approach for siting a support facility for transporting supplies in emergency cases in the Republic of Bulgaria 

   Demir, Emre (MATEC Web of Conferences, 2018)
   In this paper, the author determines the most suitable transportation location for intervention in a large scale disaster in the Republic of Bulgaria, by means of the Weber Problem and the Weiszfeld method. The objective ...
  • Arabulucuk yetkinliği ölçeği: bir ölçek geliştirme çalışması 

   Mert, İbrahim Sani; Abubakar, Abubakar Mohammed (İş ve İnsan Dergisi, 2020)
   Bu çalışmanın amacı, arabulucuk yetkinliğinin belirlenebilmesine yönelik bir ölçek geliştirmektir. Bu amaçla, ilk olarak 30 avukatın katılımıyla oluşturulan deneysel odak grup çalışması ile bir arabulucunun sahip olması ...
  • Architectural features of Nicaea’s city walls and It’s conservation problems 

   Kuleli, Ayşe Esin (ICOFORT Symposium on the Conservation of Historic War Fortification Monuments and Sites, 2019)
   Nicaea is an important ancient city with its monuments and archaeological sites dated to the Hellenistic, Roman, Byzantine, Seljuk and Ottoman periods. During the period of Pax Romana (Roman Peace. 27 BC-180 BC), the city ...
  • Asmalimescit’te gerçekleşen turizm odaklı kentsel değişim ve kent kimliğine etkileri 

   Taştan, Hasan; Bahçeci, Serpil Fatma (1. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, 2018)
   Cities, which are a product of human and environmental interaction, are the places where people from different income groups live together and are transformed by the effects of changes in social, cultural, physical and ...
  • Assessment of hotel guest relations from the aspect of repeat guests 

   Başer, Gözdegül; Özyeşil, Duygu (5th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, 2018)
   One of the greatest challenges facing hotel organizations today is the ever growing volume and pace of competition (Kandampully and Suhartanto, 2000). Hotels try to develop many strategies to be able to cope with competition. ...
  • Assigning convenient paths by an approach of dynamic programming 

   Demir, Emre (Proceedings Book of the 1st Mediterranean International Conference of Pure and Applied Mathematics and Related Areas 2018 (MICOPAM 2018), 2018)
   For many decades, mathematical models and methodologies have been essential in order to provide the understanding of countless engineering processes and technologies. Using mathematical models in many academic research, ...
  • An asymptotic-numerical hybrid method for singularly perturbed system of two-point reaction-diffusion boundary-value problems 

   Cengizci, Süleyman; Natesan, Srinivasan; Atay, Mehmet Tarık (Turkish Journal of Mathematics, 2019)
   This article focuses on the numerical approximate solution of singularly perturbed systems of secondorder reaction-diffusion two-point boundary-value problems for ordinary differential equations. To handle these types of ...
  • Atatürk ve felsefe 

   Örnek, Yusuf Mehmet (Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı 10 Kasım Anma Töreni, 2019)