Show simple item record

dc.contributor.authorİşten, İnanç
dc.date.accessioned2020-05-15T07:28:17Z
dc.date.available2020-05-15T07:28:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationİşten, İ. (2019). Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçu. Yargıtay Dergisi, 45(2), 327-418.tr_TR
dc.identifier.issn1300-0209
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12566/496
dc.description.abstractBu makalede, önce uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak,kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçu ile ilgili temel açıklamalara yer verilmiş, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun suçu düzenleyen 191. maddesinde yapılan değişikliklerle getirilen yenilikler incelenmiştir. Özellikle maddeyi bütünüyle yeniden kaleme alan 6545 sayılı Kanun’la daha etkin hale getiri-len tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri detaylı olarak ele alınmıştır.Bunu müteakip, ceza hukukunun en tartışmalı konularından birisi olan uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmanın cezalandırılmasının, suç ve ceza politikası bakımından yerinde olup olmadığı, karşılaştırmalı hukuk ve konuya ilişkin görüşler ışığında değerlendirilmiştir. Bu çerçevede ayrıca, mezkûr maddedeki düzenleme ile ilgili tartışmalı ve problemli hususlar ortaya konmaya çalışılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThis article gives, first of all, an overview on the respectivedrug-related crime. It also evaluates the amendements to the Article191 of the Turkish Criminal Law No. 5237. Then, the treatment andprobation measures which were completely reformulated by Law No.6545 and become more effective through these amendements areaddressed in detail. Secondly, in light of comparative law, it tries thegive an explanation to one of the most controversial topics in criminallaw, in particular in field of the crime and penal policy, whether it isrightful and expedient to punish the act of using of narcotics orpsychotropic substances. Finally, the theoretical debates and criticismsto the given article are shown in this context.en_US
dc.description.sponsorshipNo sponsoren_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherYargıtay Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectPurchasing of narcotics or psychotropic substancesen_US
dc.subjectReceiving of narcoticsen_US
dc.subjectPossessing of narcoticsen_US
dc.subjectUse of narcotics orpsychotropic substancesen_US
dc.subjectUyuşturucu veya uyarıcı madde satın almaktr_TR
dc.subjectUyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmaktr_TR
dc.subjectUyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaktr_TR
dc.titleKullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçutr_TR
dc.title.alternativeThe crime of purchasing, receiving or possessing of narcotics or psychotropic substances for personal use or use of narcotics or psychotropicsubstancesen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.relation.publicationcategoryNational publicationen_US
dc.identifier.volume45
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage327
dc.identifier.endpage418
dc.contributor.orcid0000-0002-8755-7391 [İşten, İnanç]
dc.contributor.abuauthorİşten, İnanç
dc.contributor.yokid234752 [İşten, İnanç]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record