Show simple item record

dc.contributor.authorÖrnek, Yusuf Mehmet
dc.date.accessioned2020-01-09T12:29:13Z
dc.date.available2020-01-09T12:29:13Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationÖrnek, Y. M. (2015). Mimarlık ve felsefe: çağdaş filozofların mimarlığı yeniden düşünmesi. ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, 8(2), 125-139.tr_TR
dc.identifier.issn1309-1328
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12566/285
dc.description.abstractAntikçağdan bu yana filozofların, mimarlığı doğrudan ilgilendiren konuları sorguladıklarını mimarların felsefeden esinlendikleri ve nihayet özellikle son 20 yılda gerçekleşen bu karşılıklı düşünme etkileşiminden ‘mimarlık felsefesi’ adında bir disiplinin doğmakta olduğunu biliyoruz. Bu çalışmada önce, Heidegger, Baudrillard, Deleuze, Derrida ve Alain de Botton gibi Avrupalı filozofların, mimarlığın etkinlik alanına giren konulara nasıl yaklaştıklarına değinilecek; ardından, bu yaklaşımlar ve mimarlığın değişen sorgulamaları ışığında yeni bir disiplin olarak belirginleşen mimarlık felsefesinin disiplinler-arası kimliği ve genel çerçevesi ele alınacaktır.tr_TR
dc.description.abstractWe know that the philosophers have been inquiring about the major issues of architecture and the architects have always been inspired by philosophy since the ancient times. Especially in the last 20 years, we have witnessed the rise of a new discipline called ‘philosophy of architecture’ as the final consequence of this mutual thinking. In this article, European philosophers such as Heidegger, Baudrillard, Deleuze, Derrida and Alain de Botton will be briefly reviewed with regard to their thinking on some of the concepts which are also the major issues in the architectural domain. Following that, the philosophy of architecture, the new discipline which has emerged in the light of these philosophical approaches and the new architectural inquires, will be pointed out from an interdisciplinary perspective.en_US
dc.description.sponsorshipNo sponsoren_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglartr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArchitectureen_US
dc.subjectToposen_US
dc.subjectChoraen_US
dc.subjectHomelessnessen_US
dc.subjectSpaceen_US
dc.subjectDwellingen_US
dc.subjectBuildingen_US
dc.subjectHouseen_US
dc.subjectMimarlıktr_TR
dc.subjectYersiz-yurtsuzluktr_TR
dc.subjectMekântr_TR
dc.subjectİkamet etmektr_TR
dc.subjectBinatr_TR
dc.subjectEvtr_TR
dc.titleMimarlık ve felsefe: çağdaş filozofların mimarlığı yeniden düşünmesitr_TR
dc.title.alternativeArchitecture and philosophy: contemporary philosophers’ revisit of architectureen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.relation.publicationcategoryNational publicationen_US
dc.identifier.volume8
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage125
dc.identifier.endpage139
dc.contributor.abuauthorÖrnek, Yusuf Mehmet
dc.contributor.yokid260773 [Örnek, Yusuf Mehmet]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record