Now showing items 1-10 of 1

  Basınç kaybı (1)
  Friction coefficients (1)
  Friction factor (1)
  Head loss (1)
  Polietilen borular (1)
  Polyethylene pipes (1)
  Pürüzlülük yüksekliği (1)
  Roughness height (1)
  Sürtünme faktörü (1)
  Sürtünme katsayıları (1)