Now showing items 1-10 of 1

  Aylık yağış (1)
  Durum uzayı modellemesi (1)
  Gen ekspresyonu programlama (1)
  Gene expression programming (1)
  Genetic programming (1)
  Genetik programlama (1)
  Monthly rainfall (1)
  State-space modelling (1)
  Time series modelling (1)
  Zaman serileri modellemesi (1)