Show simple item record

dc.contributor.authorKuleli, Ayşe Esin
dc.contributor.authorBölükbaş Dayı, Esin
dc.contributor.authorAkdeğirmen Ercan, Selin
dc.contributor.authorKiştin, Serim Aygen
dc.date.accessioned2023-08-09T10:56:26Z
dc.date.available2023-08-09T10:56:26Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationKuleli, A. E., Bölükbaş Dayı, E., Akdeğirmen Ercan, S. & Kiştin, S. A. (2023). Ortaokul öğrencilerine yönelik kültürel miras ve korunması eğitimi; Antalya, Döşemealtı Kovanlık Köyü Ortaokulu örneği. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, (19), 58-86.tr_TR
dc.identifier.issn2148-8673
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12566/1691
dc.description.abstractKültürel mirasın korunması konusunda kamu bilincinin gelişimi için farklı yaş grupları ve farklı düzeyler için örgün ve yaygın eğitim modellerinin geliştirilmesi ve aktif olarak uygulanması önemlidir. Bu çalışmada, Antalya Bilim Üniversitesi Mimarlık Bölümü tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, ÇEKÜL ve AKMED işbirliğiyle düzenlenen ve Antalya Döşemealtı Kovanlık Köyü Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı “Kültürel Miras ve Korunması” konulu eğitim programının hazırlık ve uygulama süreçleri aktarılmış, süreç sonunda elde edilen deneyimler ve analizler ışığında eğitim modelleri için öneriler geliştirilmiştir. Eğitime katılan 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler derslerinde kültür varlığı ve koruma konusunda almış oldukları eğitimin içeriği incelenmiş, Antalya Bilim Üniversitesi Mimarlık Bölümü tarafından kültürel miras konusunda düzenlenen üç günlük eğitimin, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını destekleyici ve pekiştirici olduğu görülmüştür. Eğitim sürecinde farkındalık yaratmak, dinamik öğrenme ortamları oluşturmak ve bellek oyunları ile bilgileri içselleştirmek için geliştirilen metotlarla kolektif bir öğrenme ortamının oluşturulması ve öğrencilerde somut ve somut olmayan kültürel varlıkların korunması konusunda kalıcı bir farkındalık ve bilinç düzeyi kazandırılması amaçlanmıştır. Eğitim sonunda yapılan değerlendirme anketleri frekans değerlendirme ve içerik çözümlemesi yöntemleri ile analiz edilmiş ve öğrencilerin kültürel miras konusunda edindikleri bilgiler ve öğrendikleri bilgileri uygun şekilde kullanma becerileri incelenmiştir. Eğitim sürecinde elde edilen deneyimler, gelecekte gerçekleştirilmesi planlanan daha kapsamlı eğitim programları için bir rehber olma potansiyeline sahiptir.tr_TR
dc.description.abstractTo increase the public awareness on the conservation of cultural heritage, it is important to develop and actively realize formal and non-formal education models for different age groups and levels. In this study, the preparation and implementation process of "Conservation of Cultural Heritage" Education Program which was organized by Antalya Bilim University, Department of Architecture in cooperation with the Ministry of Culture and Tourism, ÇEKUL and AKMED for the students of Antalya Döşemealtı Kovanlık Village Secondary School was explained. The educational content of Social Sciences courses of the 5th and 6th grade students who participated in the education was examined, and it was seen that the three-day program on cultural heritage organized by Antalya Bilim University Architecture Department was supportive for the curriculum of the Ministry of National Education. During the education process, creating a collective learning environment was aimed by using methods to internalize knowledge with memory games and to provide students with a permanent awareness of the conservation of tangible and intangible cultural assets. The surveys which were applied to the participants at the end of the program was analyzed with frequency evaluation and content analysis methods, and the students' knowledge about cultural heritage and their ability to use the information they learned were examined. The experiences gained during the education process have the potential to be a guide for the more comprehensive education programs planned to be carried out in the future.en_US
dc.description.sponsorshipNo sponsoren_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherUluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCultural heritageen_US
dc.subjectKültürel mirastr_TR
dc.subjectConservation awarenessen_US
dc.subjectKoruma bilincitr_TR
dc.subjectConservation educationen_US
dc.subjectKoruma eğitimitr_TR
dc.titleOrtaokul öğrencilerine yönelik kültürel miras ve korunması eğitimi; Antalya, Döşemealtı Kovanlık Köyü Ortaokulu örneğitr_TR
dc.title.alternativeConservation of cultural heritage education for secondary school students; the case of Antalya, Döşemealtı Kovanlık Village Secondary Schoolen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.relation.publicationcategoryNational publicationen_US
dc.identifier.issue19
dc.identifier.startpage58
dc.identifier.endpage86
dc.contributor.orcid0000-0003-0866-8278 [Kuleli, Ayşe Esin]
dc.contributor.orcid0000-0002-7427-3250 [Bölükbaş Dayı, Esin]
dc.contributor.orcid0000-0002-0713-0188 [Akdeğirmen Ercan, Selin]
dc.contributor.orcid0000-0003-4373-9393 [Kiştin, Serim Aygen]
dc.contributor.abuauthorKuleli, Ayşe Esin
dc.contributor.abuauthorBölükbaş Dayı, Esin
dc.contributor.abuauthorAkdeğirmen Ercan, Selin
dc.contributor.abuauthorKiştin, Serim Aygen
dc.contributor.yokid121685 [Kuleli, Ayşe Esin]
dc.contributor.yokid112849 [Bölükbaş Dayı, Esin]
dc.contributor.yokid271526 [Akdeğirmen Ercan, Selin]
dc.contributor.yokid365029 [Kiştin, Serim Aygen]
dc.identifier.doi10.20860/ijoses.1235541


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record