Show simple item record

dc.contributor.authorAğıralioğlu, Necati
dc.contributor.authorSandalcı, Mehmet
dc.date.accessioned2023-06-20T07:03:59Z
dc.date.available2023-06-20T07:03:59Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationAğıralioğlu, N. & Sandalcı, M. (2022). Mendireklerin kıyıboyu katımadde taşınımında etki sınırlarının araştırılması. ICAR 9. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 27-28-29 Eylül 2022.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12566/1614
dc.description.abstractÖzellikle oyulmaya müsait kıyılarda kıyı çizgisinin zamanla değişimi tabii bir olaydır. Dalgaların kıyıya yaklaşması ve deniz tabanı ile etkileşime girmesiyle karakteristikleri bozulmakta olup kıyıya dik ve kıyıya paralel akıntılar oluşturmaktadır. Kıyıda meydana gelen özellikle kıyı boyu akıntıları kıyı çizgisinin değişimine neden olmaktadır. Analitik olarak kıyı çizgisi değişiminin belirlenmesi için sınır şartlarına gerek duyulur. Dolayısı ile kıyı çizgisinin değişimini anlamak için, kıyı boyu katı madde taşınımı ile ilgili bilgilerin elde edilmesi ve problemin çözümünde mendirek gibi kıyı yapılarının kıyıda etki ettiği mesafenin bilinmesini gerektirir. Bu çalışmada, önceki çalışmalarda kullanılan mendirek gibi kıyı yapılarının kıyı çizgisi üzerinde yaptığı etkilerin matematiksel modellemesinde kullanılan sınır şartları araştırılmıştır. Öncelikle yaygın olarak kullanılan sınır şartları temel alınarak kıyı çizgisi belirlenmiş ve gözlemler sonucu elde edilen kıyı çizgisi ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre mendirek gibi kıyı yapılarının kıyı çizgisine etkisinin literatürde verildiği gibi ve önceki çalışmada kullanıldığı gibi en fazla 1000 metre civarında olduğu görülmüştür. Analitik olarak kıyı çizgisinin değişimini inceleme çalışmalarında bu sınır şartlarının kullanımının uygun olduğu kararına varılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe changing of a coastline over time is a natural phenomenon, especially on the coasts that are prone to erosion. As the waves approach the shore and interact with the sea floor, their characteristics deteriorate, and they form currents which are perpendicular or longshore. In particular, longshore currents occurring on the coast cause the change of the coastline. The change of the coastline, on the other hand, disrupts the stability of structures such as residences, roads, and railways on the coasts, causing both material and moral damages. Boundary conditions are needed to analytically determine the shoreline change. Therefore, to understand the change of the coastline, obtaining information about the solid material which gets transported longshore and knowing the distance that the coastal structures such as a breakwater on the coast are essential in solving this problem. In this study, the boundary conditions used in the mathematical modelling of the effects of coastal structures such as the connected breakwaters used in previous studies were investigated. First, the shoreline was determined by using the commonly utilised boundary conditions and compared with the shoreline obtained as the result of the observations. According to the findings, it was seen that the effect of coastal structures such as connected breakwaters on the shoreline is around 1000 meters at most, as given in the literature and seen in previous studies. It has been decided that the use of these boundary conditions is appropriate in the studies to analyse the change of shorelines analytically.en_US
dc.description.sponsorshipNo sponsoren_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherICAR 9. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCoastal transporten_US
dc.subjectKıyı boyu taşınımıtr_TR
dc.subjectCoastlineen_US
dc.subjectKıyı çizgisitr_TR
dc.subjectBoundary conditionen_US
dc.subjectSınır durumutr_TR
dc.subjectOrdu-Efirlitr_TR
dc.titleMendireklerin kıyıboyu katımadde taşınımında etki sınırlarının araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of the boundary conditions of the connected breakwaters on the longshore transporten_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjecten_US
dc.relation.publicationcategoryNational publicationen_US
dc.identifier.startpage40
dc.identifier.endpage45
dc.contributor.orcid0000-0002-5336-9202 [Ağıralioğlu, Necati]
dc.contributor.abuauthorAğıralioğlu, Necati
dc.contributor.yokid154457 [Ağıralioğlu, Necati]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record