Show simple item record

dc.contributor.authorKarayalçın Mine
dc.date.accessioned2023-03-31T11:43:33Z
dc.date.available2023-03-31T11:43:33Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationKarayalçın, M. (2022). Kooperatı̇flerı̇n tacı̇r sayılmasına daı̇r Yargıtay İçtı̇hadı Bı̇rleştı̇rme Büyük Genel Kurulu kararının uygulamaya yönelı̇k sonuçlarının değerlendı̇rı̇lmesı̇. Gökyayla, E. (Ed.), 8. Uluslararası Hukuk Sempozyumu Tam Metin Kitabı (ss. 817-829). Elazığ: Asos Yayınevi.tr_TR
dc.identifier.isbn978-625-8190-00-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12566/1464
dc.description.abstractKooperatiflerin tacir sayılıp sayılmadıkları ve buna bağlı olarak tacir olmanın hüküm ve sonuçlarıyla ticari işe bağlanan sonuçların kooperatiflere uygulanıp uygulanmayacağı konusunda Yargıtay’ın çeşitli dairelerince farklı yönde verilmiş kararlar bulunmaktadır. Kooperatiflerin tacir sayılmadığı görüşünde olan Yargıtay daireleri tarafından giderek oyçokluğu ile verilmiş olan kararlar da tespit edilebilmektedir. Bu görüş ayrılıkları sebebiyle Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu (İBBGK) tarafından içtihatlar, kooperatiflerin bir ticaret şirketi oldukları ve tacir sayıldıkları yönünde birleştirilmiştir. İBBGK kararının gerekçesinde ve karşı oy yazısında belirtilen hususlar arasındaki ayrılığın temelinde, kooperatifler ile TTK’da anılan diğer ticaret şirketlerinin kuruluş amacı yönünden farklılaştıkları tartışmasının bulunduğu tespit edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Yargıtay İBBGK kararının yargı uygulamasında yapacağı değişikliklerin olması gereken hukuk açısından değerlendirilmesidir. Bu doğrultuda çalışmada, öncelikle Yargıtay İBBGK kararında yer alan ve Yargıtay’ın çeşitli daireleri tarafından sunulan raporlarda ileri sürülen gerekçeler ile kararın gerekçesinde değinilen hususlar incelenecektir. Ardından Yargıtay’ın farklı daireleri tarafından verilen kooperatifler hakkındaki kararları sistematik olarak ele alınacaktır. Bu çerçevede, özellikle kooperatiflerin tacir sayılmalarına ilişkin farklı görüşlere sahip dairelerce verilmiş görevli mahkemenin belirlenmesi, aşırı ceza koşulunun indirilmesi, ihtar ve ihbarların şekle bağlı olması, ticari faiz ve basiretli davranma gerekliliğine ilişkin kararlar ve gerekçeleri değerlendirilecektir. Son olarak ise kooperatiflerin diğer ticaret şirketlerinden, özellikle de sermaye şirketlerinden farklı olan özellikleri belirlenerek Yargıtay İBBGK kararının yargı uygulamasına olası etkileri değerlendirilecektir. Bu kapsamda kooperatifin kendine özgü bir ticaret şirketi olması nedeniyle tacir olmanın hüküm ve sonuçlarının kooperatiflerin niteliğine uygun bir şekilde uygulanması gerektiği görüşünden hareketle, mevcut içtihatların ne şekilde değişmesinin gerekli olduğu tartışılacaktır.tr_TR
dc.description.sponsorshipNo sponsoren_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAsos Yayınevitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCooperativeen_US
dc.subjectKooperatiftr_TR
dc.subjectTrading companyen_US
dc.subjectTicaret şirketitr_TR
dc.subjectJudgment unification decisionen_US
dc.subjectİçtı̇hadı bı̇rleştı̇rme kararıtr_TR
dc.subjectProvisions of being a merchanten_US
dc.subjectTacir olmanın hükümleritr_TR
dc.subjectCommercial businessen_US
dc.subjectTicari iştr_TR
dc.titleKooperatı̇flerı̇n tacı̇r sayılmasına daı̇r Yargıtay İçtı̇hadı Bı̇rleştı̇rme Büyük Genel Kurulu kararının uygulamaya yönelı̇k sonuçlarının değerlendı̇rı̇lmesı̇tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookParten_US
dc.relation.publicationcategoryNational publicationen_US
dc.identifier.startpage108
dc.identifier.endpage108
dc.contributor.orcid0000-0002-6669-6544 [Karayalçın Mine]
dc.contributor.abuauthorKarayalçın, Mine
dc.contributor.yokid205915 [Karayalçın, Mine]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record