Show simple item record

dc.contributor.authorYüksel, İsmail
dc.date.accessioned2023-03-06T11:29:32Z
dc.date.available2023-03-06T11:29:32Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationYüksel, İ. (2022). Siyasi parti disiplin kararlarına itiraz. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 10(20), 239-256.tr_TR
dc.identifier.issn2147-7213
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12566/1395
dc.description.abstractSiyasi partilerin disiplin kurulları her ne kadar gizli oyla seçilseler de bu seçimin nitelikli çoğunluk gerektirmemesi nedeniyle disiplin kurulları genellikle siyasi parti liderliği ile aynı grubun kontrolünde olmaktadırlar. Bu ise siyasi partilerde yürütme ve denetim organlarının birleşmesine neden olmakta ve disiplin kurullarının tarafsızlığına gölge düşürmektedir. Bununla birlikte siyasi partilerin üyelerine vermiş olduğu disiplin cezalarına karşı asliye hukuk mahkemelerine itiraz edilebilmektedir. Siyasi Partiler Kanunu bu denetimi hem ceza türü hem de konu bakımından sınırlandırmıştır. Siyasi partiler tarafından verilen disiplin cezaları üzerinde esas denetimi yapılamaması nedeniyle parti içi demokrasinin sağlanması güçleşmektedir. Asliye hukuk mahkemelerinin kararlarına karşı kanun yollarının da kapalı olması sebebiyle getirilen bu sınırlama adil yargılanma hakkını ihlal etmektedir. Anayasa Mahkemesi ise kendisine intikal eden başvurularda İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin hatalı bulduğumuz Lovric Kararı’na dayanarak başvuruları konu yönünden kabul edilemez bulmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractAlthough the disciplinary committees of political parties are elected by secret ballot, since this election does not require a qualified majority, the disciplinary committees are usually under the control of the same group as the political party leadership. This causes the merger of the executive and supervisory organs of political parties and casts a shadow over the impartiality of the disciplinary boards. However, it is possible to appeal to the civil courts of first instance against the disciplinary penalties imposed by political parties on their members. The Law on Political Parties limited this control in terms of both the type of punishment and the subject matter. Since control of merits over the disciplinary punishments given by political parties are barred, it becomes difficult to ensure internal party democracy. This limitation joined with the lack of right to appeal violates right to a fair trial. Moreover, The Constitutional Court, f inds constitutional complaints inadmissible, following the Lovric Decision of the European Court of Human Rights which we find erroneous.en_US
dc.description.sponsorshipNo sponsoren_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAntalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessen_US
dc.subjectPolitical partiesen_US
dc.subjectSiyasi partilertr_TR
dc.subjectDisciplinary penaltyen_US
dc.subjectDisiplin cezalarıtr_TR
dc.subjectRight to fair trailen_US
dc.subjectAdil yargılanma hakkıtr_TR
dc.subjectConstitutional complainten_US
dc.subjectBireysel başvurutr_TR
dc.titleSiyasi parti disiplin kararlarına itiraztr_TR
dc.title.alternativeAppeal against political party disciplinary decisionsen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.relation.publicationcategoryNational publicationen_US
dc.identifier.volume10
dc.identifier.issue20
dc.identifier.startpage239
dc.identifier.endpage256
dc.contributor.orcid0000-0001-8740-3520 [Yüksel, İsmail]
dc.contributor.abuauthorYüksel, İsmail
dc.contributor.yokid181391 [Yüksel, İsmail]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record