Show simple item record

dc.contributor.authorYüksel, İsmail
dc.date.accessioned2023-03-06T11:16:07Z
dc.date.available2023-03-06T11:16:07Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationYüksel, İ. (2022). Bir zayıf yargısal denetim yöntemi örneği olarak Kanada Haklar ve Özgürlükler Beyannamesi’nin 33. Maddesi’nin (askıya alma hükmü) değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 24(1), 317-345.tr_TR
dc.identifier.issn1303-6963
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12566/1394
dc.description.abstractKanada Haklar ve Özgürlükler Beyannamesi’nin 33. maddesiyle parlamentoya tanınmış olan temel hak ve hürriyetlere dair güvenceleri askıya alma yetkisi yeni bir yargısal denetim modeli yaratmıştır. Bu modelde mahkemeler yasama işlemlerinin yargısal denetimini yapmakta ancak mahkemelerin verecekleri kararlar ya da mahkemelerin denetim yetkisi parlamento tarafından askıya alınabilmektedir. Kanada’nın 1982 tarihli Anayasası’nın yapımı sürecinde eyaletler ve federal hükümet arasındaki pazarlıkların sonucu olarak Beyanname’ye eklenen 33. madde, anayasa yargısına getirilen çoğunluk karşıtlığı eleştirisine bir cevap; parlamento üstünlüğü ile yargısal denetimi uzlaştıran bir yöntem olarak düşünülmüştür. 33. madde hem federal hem eyalet yasama organlarına olağan dönemlerde, salt çoğunlukla beş yıl süreyle temel haklardan bir kısmı için yargısal denetimi askıya alma yetkisi tanımaktadır. 33. maddenin metrukiyete düşmesi nedeniyle Kanada’da her ne kadar hukuken zayıf bir yargısal denetim sistemi kurulmuş olsa da uygulamada Kanada mahkemelerinin yetkisinin Amerika Birleşik Devletleri’ndekilerden farklı olmadığı iddia edilmiştir. Bununla beraber son yıllarda madde daha sık gündeme gelmeye başlamıştır. Maddeye getirilen en önemli eleştiri, askıya alma yetkisinin temel hak ve hürriyetleri koruma rejimini neredeyse çalışmaz hale getirebileceğidir. Yasama çoğunluğuna hakları askıya alma yetkisi verilmesi sert anayasaların hedefledikleri korumanın tam tersine çalışmaktadır. 33. maddeyi savunan yazarların temel dayanakları ise demokratik karar alma mekanizmalarına öncelik vermesidir.tr_TR
dc.description.abstractOverride power given to the parliament by section 33 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms created a novel judicial review system. In this model courts can rule on the conformity of the acts to a constitution or a rights charter, but their decisions can be overridden by the parliament. This model is named as “weak-form judicial review” or “New Commonwealth Model”. Section 33. empowers the legislative bodies of both the territories and the federal government to override judicial review for a period of five years. Disuse of override clause construed as a constitutional convention against its use, and it has been argued that although Canada has a de iure weak-form judicial review system because of disuse of section 33, de facto Canadian courts enjoy Powers like their counterparts in the USA. Most powerful criticism levelled at the section is that the override power can render protection system of fundamental rights useless, and the override power given to the parliamentary majorities is in conflict with the aims of an entrenched constitution. Defenders of the section mainly rely on its empowerment of the democratic decision-making process over unelected judges.en_US
dc.description.sponsorshipNo sponsoren_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherDokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectConstitutional reviewen_US
dc.subjectAnayasa yargısıtr_TR
dc.subjectWeak-for judicial reviewen_US
dc.subjectZayıf yargısal denetimtr_TR
dc.subjectCanadaen_US
dc.subjectKanadatr_TR
dc.subjectFundamental rightsen_US
dc.subjectTemel haklartr_TR
dc.subjectParliamentary sovereigntyen_US
dc.subjectParlamento üstünlüğütr_TR
dc.titleBir zayıf yargısal denetim yöntemi örneği olarak Kanada Haklar ve Özgürlükler Beyannamesi’nin 33. Maddesi’nin (askıya alma hükmü) değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeReview of section 33 Of Canadian Charter Of Rights And Freedoms (override clause) as an example Of weak-form judicial reviewen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.relation.publicationcategoryNational publicationen_US
dc.identifier.volume24
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage317
dc.identifier.endpage345
dc.contributor.orcid0000-0001-8740-3520 [Yüksel, İsmail]
dc.contributor.abuauthorYüksel, İsmail
dc.contributor.yokid181391 [Yüksel, İsmail]
dc.identifier.TRDizinAvailableen_US
dc.identifier.doihttps://dx.doi.org/10.33717/deuhfd.1089752


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record