Show simple item record

dc.contributor.authorKeskin, Oya
dc.contributor.authorDuran, Fatma Nur
dc.date.accessioned2023-03-02T13:12:25Z
dc.date.available2023-03-02T13:12:25Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationKeskin O. & Duran F. N. (2022). Bina kabuğunda ısı ve ses yalıtım performansı optimizasyonu: Antalya 100.Yıl Bulvarı üzerinde bir bina örneği. El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, 2022, 9(4), 1157-1169.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12566/1382
dc.description.abstractBir binada 'sürdürülebilirlik' ve 'enerji tasarrufu' açısından dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kabuk tasarımıdır. Türkiye'de bina kabuğunda ısı ve ses yalıtımının önemi artmış olsa da, sıkı bir şekilde uygulanmayan düzenlemeler nedeniyle çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle COVID 19 pandemisi nedeniyle insanların zamanlarının çoğunu evde geçirmesi, ev içi konfor koşullarının önemini artırmıştır. Kullanıcı konforunu artırmak için öncelikle mevcut binaların cephelerinde farklı fiziksel çalışma prensipleri ve parametreleri olan ses ve ısı yalıtımı için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Her iki yalıtım türünün de ihtiyacını karşılayacak optimum cephelerin tasarlanması önemlidir. Bu çalışmada Antalya 100. Yıl Bulvarı yerleşim düzeni içerisinde imar planlarındaki eksiklikler sonucu ortaya çıkan mevcut yapı stokları incelenmiştir. Bina kabuğuna bağlı performansı artırmak için gerekli iyileştirme önerileri sunulmaktadır. Çalışma kapsamında cephelerin hem yalıtım performansları karşılaştırılmış hem de optimum kabuk tasarımına yönelik öneriler ortaya koyulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractThe most important point to be considered in terms of ‘sustainability’ and ‘energy conservation’ in a building is the design of the building envelope. Although the importance of thermal and sound insulation in the envelope has increased in Turkey, various problems are experienced due to regulations that have not been strictly implemented. In particular, the fact that people spend most of their time at home due to the COVID 19 pandemic has increased the importance of indoor comfort conditions. In order to increase user comfort, the first thing to do is to take the necessary measures for sound and thermal insulation, which have different physical working principles and parameters on the facades of existing buildings. It is important to design optimal facades that will meet the needs of both types of insulation. In this study, the existing building stocks that emerged as a result of the deficiencies in the zoning plans within the settlement pattern of Antalya 100. Yıl Boulevard are examined. Necessary improvement suggestions are presented in order to increase the performance, depending on the envelope. Within the scope of the study, both insulation performances of the facades are compared and solutions for the optimal envelope design were revealed.en_US
dc.description.sponsorshipNo sponsoren_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEl-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBuilding envelopeen_US
dc.subjectBina kabuğutr_TR
dc.subjectThermal insulationen_US
dc.subjectIsı yalıtımıtr_TR
dc.subjectSound insulationen_US
dc.subjectSes yalıtımıtr_TR
dc.subjectBuilding envelope simulationen_US
dc.subjectBina kabuğu simülasyonutr_TR
dc.subjectDesign builderen_US
dc.subjectTasarım oluşturucutr_TR
dc.titleBina kabuğunda ısı ve ses yalıtım performansı optimizasyonu: Antalya 100.Yıl Bulvarı üzerinde bir bina örneğitr_TR
dc.title.alternativeOptimization of building envelope in terms of sound insulation and thermal performance-case study: Antalya 100.Yıl Boulevarden_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.relation.publicationcategoryNational publicationen_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-85147660245
dc.identifier.volume9
dc.identifier.issue4
dc.identifier.startpage1157
dc.identifier.endpage1169
dc.contributor.abuauthorKeskin, Oya
dc.contributor.yokid245965 [Keskin, Oya]
dc.contributor.ScopusAuthorID58095743400 [Keskin, Oya]
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31202/ecjse.1131330


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record