Show simple item record

dc.contributor.authorAlyanak Kaya, Funda
dc.contributor.authorBölükbaş Dayı, Esin
dc.date.accessioned2022-11-25T11:14:15Z
dc.date.available2022-11-25T11:14:15Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationAlyanak Kaya, F. & Bölükbaş Dayı, E. (2022). Kentsel hafızanın izinde bir stüdyo deneyimi: "Kapalı yol". Tasarım Mimarlık ve Mühendislik Dergisi , 2 (2) , 97-110.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12566/1312
dc.description.abstractMimarlık stüdyolarının en önemli çalışma eksenlerinden birisi hızla değişen ve dönüşen kentlerin çağdaş gelişmelere uyum sağlarken aynı zamanda sahip olduğu kentsel hafızayı nasıl koruyabileceği, geçmişten gelen gündelik yaşam pratiklerinin geleceğe hangi yollarla aktarılabileceğini tartışmaktır. Antalya Bilim Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimari Tasarım IV dersinde, kentsel hafızada yaşanan zamansal ve mekânsal kopukluklara odaklanarak Antalya kent merkezinin en önemli kamusal akslarından olan “Kapalı Yol” ve çevresi çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Stüdyo kapsamında çok katmanlı fakat çevresiyle bağlantısı zayıflayan aksın, ‘’Flaneur’’ kavramı, soyutlamalar, haritalamalar aracılığıyla analiz edilmesi amaçlanmıştır. Alanı geleceğe aktarırken aks ve çevresi arasında daha güçlü bağlantılar oluşturan, potansiyel aktiviteleri, farklı bakış açılarını ve kullanım biçimlerini odağına alan tasarım önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu çalışmanın amacı, stüdyoda deneyimlenen yöntemlerin analizden konsept geliştirmeye, problem ve senaryodan mekânsal üretime kadar olan olumlu etkisini tartışmak ve yere ait bilginin sorgulanmasının, farklı perspektiflerden anlaşılmaya çalışılmasının o “yer” için geliştirilecek özgün projeler için önemini vurgulamaktır.tr_TR
dc.description.abstractOne of the most important subject of architectural studios is to discuss how rapidly changing and transforming cities can adapt to contemporary developments while at the same time preserving their urban memory, and in what ways the daily life practices from the past can be transferred to the future. In Antalya Bilim University, Faculty of Fine Arts and Architecture, Department of Architecture, Architectural Design IV studio, focusing on the temporal and spatial disconnections experienced in urban memory, the "Kapalı Yol" and its surroundings, one of the most important public axes of Antalya city center, were determined as the project site. Within the scope of the studio, it is aimed to analyze the multi-layered axis, which has insufficient connection with its environment, through the notion of flaneur, abstractions and mappings. While transferring the space to the future, it is aimed to develop design proposals that create stronger connections between the axis and its surroundings, and focus on potential activities, different perspectives and usage patterns. The aim of this study is to discuss the positive effects of the methods experienced in the studio from analysis to concept development, from problem and scenario to spatial designs, and to emphasize the importance of questioning the knowledge of the place and trying to understand it from different perspectives for the varied project proposals to be developed for that "place".en_US
dc.description.sponsorshipNo sponsoren_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTasarım Mimarlık ve Mühendislik Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArchitectural design studioen_US
dc.subjectMimari proje stüdyosutr_TR
dc.subjectKapalı yolen_US
dc.subjectKapalı yolen_US
dc.subjectFlaneurtr_TR
dc.subjectMappingen_US
dc.subjectHaritalamatr_TR
dc.subjectAntalyaen_US
dc.subjectAntalyatr_TR
dc.titleKentsel hafızanın izinde bir stüdyo deneyimi: "Kapalı yol"tr_TR
dc.title.alternativeAn architectural design studio experience in tracing urban memory: “Kapalı yol”en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.relation.publicationcategoryNational publicationen_US
dc.identifier.volume2
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage97
dc.identifier.endpage110
dc.contributor.orcid0000-0002-7427-3250 [Bölükbaş Dayı, Esin]
dc.contributor.orcid0000-0002-7396-0972 [Alyanak Kaya, Funda]
dc.contributor.abuauthorAlyanak Kaya, Funda
dc.contributor.abuauthorBölükbaş Dayı, Esin
dc.contributor.yokid313646 [Alyanak Kaya, Funda]
dc.contributor.yokid112849 [Bölükbaş Dayı, Esin]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record