Now showing items 1-6 of 6

  • 0Br elementi için (n,x) reaksiyonun farklı açı ve enerji değerlerinde tesir kesitinin hesaplanması 

   Ünlü, Ahmet (ISPEC 10th International Conferences on Engineering & Natural Sciences, 2021)
   Nükleer Reaktörlerde üretilen geçici çekirdekler genellikle kısa yarı ömürlüdür, dolayısıyla, bu çekirdeklerin tesir kesitlerinin ve parçacıkların yayınlanma spektrumlarının doğrudan ölçülmesi pek mümkün olmamaktadır. Bu ...
  • 58Ni (p,xn) reaksiyonu diferansiyel tesir kesitlerin hesaplanması 

   Ünlü, Ahmet (Iğdır International Applied Sciences Congress, 2021)
   Nükleer reaksiyonlar sonucunda açığa çıkan parçacıkların açısal dağılımının bilinmesi, temel nükleer fizik çalışmalarının yanı sıra, zırhlama ve nükleer reaktör tasarımı gibi konularda da oldukça önemlidir. Reaksiyon sonrası ...
  • 93Nb (n,γ) diferansiyel tesir kesitinin hesaplanması 

   Ünlü, Ahmet (Iğdır International Applied Sciences Congress, 2021)
   Niyobyumun nükleer reaktörlerin yapısında bulunan ve çeşitli nükleer tesislerde kullanılan bir elementtir. Nb ile nötron etkileşimi nükleer reaktörlerde malzeme seçimi güvenlik açısından oldukça önemlidir. Bilgisayar kodları ...
  • Detection of elemental diversity in teeth in the by Ipaa method 

   Ünlü, Ahmet (3. International Sciences and Innovation Congress, 2021)
   There are many element analysis methods for substances whose element diversity is unknown. One of them is the photon activation analysis method (IPAA). In this study, photon activation analysis method(IPAA), which is a ...
  • Detection of izotopes in tooth samples using the Ipaa method 

   Ünlü, Ahmet (3. International Sciences and Innovation Congress, 2021)
   With the IPAA method, which has a very important place among the element analysis methods, many substances with unknown element concentrations can be shed light on. The particular preference of the IPAA method has an ...
  • Farklı açı ve enerjilerde 0Se (n,x) reaksiyonun tesir kesitinin tespit edilmesi 

   Ünlü, Ahmet (ISPEC 10th International Conferences on Engineering & Natural Sciences, 2021)
   Nükleer fizik araştırmalarında kullanılacak olan elementlerin, yapmış oldukları nükleer reaksiyonlar sonucunda açığa çıkan parçacıkların açısal dağılımının bilinmesi, temel nükleer fizik çalışmalarının yanı sıra, zırhlama ...