Now showing items 1-4 of 4

  • The good, the bad, the well-connected 

   Wegener, Michael; Mutlu Kesici, Evla Eda (2019)
   In this paper, we analyse a variation of truel competitions in which each prospective player is represented by a node in a scale-free network. Without the inclusion of any particular spatial arrangement of players, traditional ...
  • Güçler dengesi 

   Oğuzlu, Tarık (Uluslararası İlişkiler Konseyi, 2019)
   Uluslararası İlişkiler disiplini içinde en fazla bahsi geçen kavramlardan bir tanesi güçler dengesidir. Daha çok gerçekçilik yaklaşımını savunanların dile getirdikleri bu kavrama göre uluslararası ortamda istikrar ve barış ...
  • NATO ve yeni dünya düzeni 

   Oğuzlu, Tarık (Uluslararası İlişkiler Konseyi, 2019)
   Kurulduğu günden günümüze varlığını sürdüren NATO’nun çok-kutuplu dünya düzeninde ayakta kalıp kalamayacağı önemli bir soru. Kurumsal çatısı ve temel stratejik misyonu Soğuk Savaş yıllarında şekillenen NATO ilk ciddi ...
  • NATO-Rusya ilişkileri 

   Oğuzlu, Tarık (Uluslararası İlişkiler Konseyi, 2019)
   Kuruluş amacı Sovyetler Birliği’nden kaynaklanan varoluşsal güvenlik tehditlerini caydırmak olan NATO, Soğuk Savaşın sona ermesiyle Rusya Federasyonu’na yönelik nasıl politika izlemesi gerektiğini tam olarak kararlaştırabilmiş ...