Now showing items 1-1 of 1

    • Kültürel miras yönetimi nedir? 

      Saraç, Dinç (Anadolu Üniversitesi, 2019)
      Kültürel miras yönetimi (veya güncel araştırmalarda değinildiği gibi ‘miras yönetimi’), farklı kültürel alanları ve insanlığın yaşayan kültürel değerlerini etkileyen unsurları inceleyen disiplindir. Temel prensibi kültürel ...