Now showing items 1-6 of 6

  • Corporate website content related to disability in the top 50 fortune firms in Turkey 

   Nazlı, Murat; Mutlu Kesici, Evla Eda (International Journal of Management Economics and Business, 2018)
   As a result of worldwide increased awareness in disability, organizations in Turkey are also assumed to reconsider their values, norms and behaviors accordingly. Considering the intention of maintaining legitimacy in ...
  • Exploring the performance of hotels’ websites for guests with disabilities: a content analysis approach 

   Nazlı, Murat; Mutlu Kesici, Evla Eda (Business & Management Studies: An International Journal, 2018)
   The globally rising awareness about the social inclusion of individuals with disabilities also influences the tourism and hospitality industry in Turkey. This exploratory research focuses on the disability related content ...
  • The good, the bad, the well-connected 

   Wegener, Michael; Mutlu Kesici, Evla Eda (2019)
   In this paper, we analyse a variation of truel competitions in which each prospective player is represented by a node in a scale-free network. Without the inclusion of any particular spatial arrangement of players, traditional ...
  • The good, the bad, the well-connected 

   Wegener, Michael; Mutlu Kesici, Evla Eda (International Journal of Game Theory, 2021)
   In this paper, we analyse a variation of truel competitions in which each prospective player is represented by a node in a scale-free network. Without including any particular spatial arrangement of players, traditional ...
  • Turizm sektörü girişimcilerinin yatırım kararlarını etkileyen iç ve dış etkenlerin belirlenmesi 

   Başer, Gözdegül; Mutlu Kesici, Evla Eda (International West Asia Congress of Tourism Research, 2018)
   Bu araştırmanın amacı, Antalya Bölgesi’ndeki turizm yatırımcılarının, yatırım yapma süreçlerinde yatırım kararlarını nasıl aldıkları, hangi içsel ve dışsal nedenlerle hareket ettiklerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, ...
  • Turizm yatırım teşvikleri çerçevesinde Antalya 

   Mutlu Kesici, Evla Eda; Başer, Gözdegül (Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 2020)
   Kamu yatırım teşvikleri, yatırım kararlarını yönlendiren, farklı bölgelere ve sektörlere verilebilen, çeşitli kapsamlardaki imtiyazlardır. Turizm alanında verilen desteklerden yüksek oranda yararlanan şehirlerden biri ...