Now showing items 21-40 of 48

  • An investigation of comparison and evaluation of official BIM documents released in the USA, UK and Turkey 

   Sarı, Ramazan; Pekeriçli, Mehmet Koray (Golden Light Publishing, 2020)
   Architecture, engineering and construction (AEC) industry is in the midst of BIM transition across the world. In parallel, Turkish architecture and engineering firms are also experiencing such BIM transition. Regarding the ...
  • An investigation on airflow simulation study on urban scale for passive ventilation strategies 

   Sarı, Ramazan; Aybek, Hülya (International Symposium on Urbanization and Environmental Problems: Transition/Transformation/Authenticity, 2018)
   Energy efficient building design has emerged by an active contribution of simulation and analysis tools on design stages. Especially in recent years, the concept of Building Information Modelling (BIM) has introduced a ...
  • Koruma planlama ve uygulamalarında yetki karmaşası üzerine pilot bir çalışma: Rize- Ayder yerleşmesi 

   Sağsöz, Ayşe; Akçam, Sema (Turkish Studies, 2019)
   Koruma olgusu tekil yapıdan, yapı gruplarına ve yerleşmelere anlamsal kültürel, estetik gibi değerler kazandırdığı kadar ekonomik değerler de katan bir kavramdır. Ayder bu olgunun en belirgin olduğu kırsal yerleşmelerden ...
  • Kostaki konağının mimari özellikleri ve günümüzdeki kullanımı üzerine bır araştırma 

   Kuleli, Ayşe Esin (Tüba-Ked Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, 2018)
   Kostaki konağı, Trabzon’da Banker Kostaki Teophylaktos (Foto. 1) tarafından 20. yüzyılın başlarında, çevresinden ayrışan bir tasarım anlayışıyla konut olarak kullanılmak üzere inşa edilmiştir. Konağın cephe düzenlemesi, ...
  • Kültler ve tapınaklar 

   Koçak, Mustafa (Kültür Ve Turizm Bakanlığı, 2020-12)
   Patara ziyaretçilerinin görebileceği, Hristiyanlık öncesi inanç dünyasını temsil eden ve iyi durumda ayakta kalmış tek yapı, arkeologların ona verdiği isimle Korinth ya da Liman Tapınağı’dır. İlk bakışta anlaşılması güç ...
  • Kırsal alanların korunmasında "yer"in önemi: Akseki Belenalan ve Güzelsu kırsal yerleşmeleri örneği üzerinden bir araştırma 

   Bölükbaş Dayı, Esin; Akdeğirmen Ercan, Selin; Kuleli, Ayşe Esin; Sağsöz, Ayşe (Mimarlık ve Kent Araştırmaları Konferansı 2021, 2021)
   Tarihi çevrelerin korunması konusunda en temel prensiplerden biri, geliştirilecek müdahale önerilerinde yerleşimlerin özgün karakterlerini ön planda tutan bir anlayışın benimsenmesidir. Bu temel prensip sadece kentsel ...
  • Maliyet analizi ile ilgili derslerin, serbest çalışan iç mimarlar açısından, önemi üzerine bir araştırma 

   Sağsöz, Ayşe; Izadpanah, Shirin; Uçar, Setenay (Turkish Studies, 2020)
   Son yıllarda ekonomik kriz nedeniyle, iç mimarlık projelerinde maliyet ve bütçe yönetimi giderek daha önemli hale gelmeye başlamıştır. Ülkede son yıllara kadar oldukça hızlı gelişen inşaat sektörü, özellikle konut ve işyeri ...
  • Mimarlık ve sembolizm ilişkisi: Türk eğitim yapılarında sembolizm 

   Sağsöz, Ayşe; Kahraman, Mehmet Uğur; Şekerci, Yaren (Pegem Yayınevi, 2019)
   Education, the biggest investment that can be done for the future of a nation, is the most fundamental element with its philosophy, strategy, past and future. Besides, education buildings are architecturally expected to ...
  • The Nero bath of Patara 

   Koçak, Mustafa (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2019)
   The Nero Baths of Patara are among the earliest Roman baths in Asia Minor. The building, located at the Agora, is currently being excavated. A total of three major construction phases have been identified: in a first period, ...
  • Osmanlı kentlerinde 19. yüzyıldaki dönüşümler: İstanbul, Büyükdere örneği 

   Akdeğirmen Ercan, Selin (Meltem İzmir Akdeniz Akademisi Dergisi, 2019)
   Büyükdere, Boğaz’ın Karadeniz girişindeki ilk, en büyük ve derin limanlardan biri olmasıyla birlikte, doğal çevresiyle Antik Dönem’den beri hem yerleşim hem de gezinti alanı olarak önemli bir bölge olmuştur. Özellikle 18. ...
  • Parameters affecting sound absorption in fiber composites: a case study for Luffa Cylindrica 

   Keskin, Oya; Yılmaz, Sevtap (IDES’19 International Design and Engineering Symposium: Sustainability, Innovation, Production, 2019)
   The negative effects of noise pollution on human health have become a problem that the world takes into consideration. Many studies have been conducted to control the noise that causes various psychological and physiological ...
  • Patara liman koyu araştırmaları: genel bir bakış 

   Koçak, Mustafa (TINA Denizcilik Arkeolojisi Dergisi, 2019)
   Antalya ili sınırlarında yer alan Patara, Antik Dönemde Likya Birliğine başkentlik de yapmış önemli bir liman kentiydi. Kentin varlığının nedeni olan bu liman bugün bir bataklık halindedir. Arkeolojik araştırmaların ...
  • Proposals for sustainability of mud brick building tradition in Osmaneli 

   Kuleli, Ayşe Esin; Tuğba, Ağcabay (Heritage International Conference, 2013)
   This study contains proposals for sustainability and protection of historic mud brick structures in Osmaneli which is settled on a valley surrounded by mountains covered with pine forests in the south part of Sakarya River. ...
  • Repair phases of Suleymaniye complex in damascus 

   Şahin Güçhan, Neriman; Kuleli, Ayşe Esin (METU Journal Of The Faculty Of Architecture, 2018)
   Süleymaniye Complex in Damascus, built on the bank of Barada River as the last stop before the desert on the pilgrimage route extending from the Balkans to Mecca, is one of the works of Hassa Chief Architect Sinan, which ...
  • Sonic effect on the appreciation of architectural aesthetics in architectural design projects 

   Mohamed, Abdurrahman (The International Journal of Architectonic, Spatial, and Environmental Design, 2020)
   Appreciation of visual aesthetics is always connected with the visual experience of art objects. Yet, as the human senses are all connected and work in a comprehensive complex way, there is always a need to investigate the ...
  • Sonic effects on the appreciation of architectural aesthetics of architectural design projects 

   Mohamed, Abdurrahman (International Civil Engineering & Architecture Conference, 2019)
   Appreciation of visual aesthetics is always connected with the visual experience of art objects. Yet, as the human senses are all connected and work in a comprehensive complex way, there is always a need to investigate the ...
  • Su kabağı lifi (luffa cylindrica)-epoksi kompozitinde sesin yutulma performansını etkileyen parametreler 

   Keskin, Oya; Yılmaz, Sevtap (Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2020)
   Her mekanın kullanım amacına yönelik, yönetmeliklerle belirlenmiş uygun ses düzeyi aralıkları vardır. Mekan içerisinde, ses düzeyinin istenen seviyeye getirilmesi bitirme malzemelerinin ses yutma özellikleri kullanılara ...
  • Tarihi çevrelerde görsel kirlilik: Trabzon Semerciler-Kemeraltı Sokağında bir araştırma 

   Sağsöz, Ayşe; Özgen, Süleyman (Online Journal of Art and Design, 2021)
   Bu çalışmada görsel sürekliliği bozan en önemli faktörlerden biri olan görsel kirliliğin tarihi çevrelere etkisi, işlevsel açıdan ticaretin en yoğun olduğu Trabzon kentinde, Semerciler-Kemeraltı Sokağı örneğinde incelenmiştir. ...
  • Tarihi yapıların yeni işlevle değerlendirilmesi yaklaşımının irdelenmesi; Bursa Yeşil Külliyesi Medresesi örneği 

   Kuleli, Ayşe Esin (4. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, 2018)
   Tarihi yapıların özgün işlevlerini sürdürememeleri durumunda, yeni işlevler ile değerlendirilmeleri doğal bir gelişme olup, günümüzde kabul gören bir koruma yaklaşımıdır. Ancak, yeni kullanıma adaptasyon sürecinde yapıların ...
  • Tiyatro 

   Koçak, Mustafa (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020)
   Taş tiyatro mimarisi yaklaşık 2500 yıl önce Hellen coğrafyasından doğarak Akdeniz havzasına, milattan sonraki yüzyıllarda ise Roma İmparatorluğu öncülüğünde Avrupa ile Kuzey Afrika’nın batısına kadar yayılır. Tiyatrosuz ...