Now showing items 1-5 of 5

  • Milletlerarası Özel Hukukta arabuluculuk 

   Yarar, Güven (On İki Levha Yayıncılık, 2019)
   Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözülmesi hususunda son dönemde farklı hukuk düzenlerinde ve buna paralel olarak Türk hukukunda çeşitli hukuki düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Bu düzenlemelerin ...
  • Türk hukukunda arabuluculuk 

   Öztürk, Necla; Yarar, Güven (İKSAD Yayınevi, 2019)
   Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin (Alternative Dispute Resolution – ADR) geçmişi, günümüzden 4000 yıl öncesine dayanmaktadır. Bu yöntemlerden biri, AngloAmerikan hukuk siteminde doğup, Kıta Avrupası ülkelerine ...
  • Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma 

   Öztürk, Necla; Yarar, Güven (Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2020)
   Türk vatandaşlığı doğumla veya sonradan kazanılır. Türk vatandaşlığının sonradan kazanılmasının türlerinden biri de evlat edinilmedir. Evlat edinilme, evlat edinen ile evlat edinilen arasında nesebe ilişkin hükümler tesis ...
  • Türk vatandaşlığının evlat edinilme yoluyla kazanılması 

   Öztürk, Necla; Yarar, Güven (Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2020)
   Türk vatandaşlığı doğumla veya sonradan kazanılır. Türk vatandaşlığının sonradan kazanılmasının türlerinden biri de evlat edinilmedir. Evlat edinilme, evlat edinen ile evlat edinilen arasında nesebe ilişkin hükümler tesis ...
  • Uluslararası tebligat usulü 

   Öztürk, Necla; Yarar, Güven (İKSAD Yayınevi, 2019)
   Tebligat, hukukî bir işlemin ilgilinin bilgisine sunulması için yetkili makam aracılığıyla -yasa ve yönetmeliğe uygun şekilde- yazı veya ilânla yapılan bildirim işlemidir. Esas itibariyle Türk hukukunda tebligat 7201 sayılı ...