Now showing items 1-3 of 3

  • Antalya destinasyon kişiliğinin keşfi üzerine nitel bir araştırma 

   Güzel, Fatma Özlem; Şahin, İlker; Yağmur, Yenal; Erdem, Özkan; Karasakal, Sezer; Ünal, Caner (1. Uluslararası Antalya Kongresi, 2018)
   Destinasyonlara atfedilen kişilik özelliklerine ilişkin algıların keşfedilmesi küreselleşen dünyada sürdürülebilir bir rekabet avantajı yaratmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın temel amacı, Antalya destinasyon kişiliğine ...
  • Antalya’nın destinasyon kişiliği ve imajına ilişkin keşfedici bir araştırma 

   Şahin, İlker; Güzel, Fatma Özlem; Yağmur, Yenal; Erdem, Özkan; Karasakal, Sezer; Ünal, Caner (Journal of Yasar University, 2018)
   Destinasyonlara atfedilen kişilik özellikleri ve destinasyon imajı algılarının keşfedilmesi, küreselleşen dünyada sürdürülebilir bir rekabet avantajı yaratmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın temel amacı, Antalya destinasyon ...
  • Foreign tourists’ risk perceptions about Turkey: an application in Antalya region 

   Yağmur, Yenal; Doğan, Oğuz (International Scientific Journal Turizam, 2017)
   In spite of the importance of tourists’ risk perceptions for destinations in tourism literature, there is a limited research has been carried out in Turkey. The main purpose of this study is to examine foreign tourists’ ...